Vastenactie-Activiteiten

Gepubliceerd op: 12 March 2020

Ook dit jaar willen we ons inzetten voor de Vastenactie. Het thema van de Vastenactie is Werken aan je toekomst. We willen de mensen in Zambia, Sierra Leone en Bangladesh in staat stellen een beroepsopleiding te volgen. Want 1 jaar extra scholing levert tot 10% meer inkomen op. Lukt het ons om een klaslokaal in te richten voor € 650,-, of gaan we voor het opstarten van een bromfietswerkplaats á € 1200,-, of kunnen we voor € 2000,- een kippenhok realiseren?
We zijn natuurlijk optimistisch en leggen de lat hoog. Daarom organiseren we activiteiten.

 

 • *Elke viering is er een extra collecte voor de Vastenactie. De laatste is op Witte Donderdag.
 • *Zondag 1 en 15 maart is er koffiedrinken na de viering met eigen gebakken cake of koek. Deze keren niet gratis. Voor koffie met cake vragen we € 2,- voor het project.
 • *Zondag 1 maart na de viering Salvatorcafé. Thea vertelt ons over het project van de Vastenactie: Werken aan je toekomst! Tevens verkopen we dan het 40-dagen bezinningsboekje Op weg naar Pasen ad € 7,50.
 • *Zondag 8 maart na de viering verkoop van boterkoek, cupcakes en cake met cranberry’s om mee te nemen. Per 4 stuks € 2,-.
 • *Zondag 22 maart na de viering verkoop van kleine zakjes paaseitjes ad €2,50
 • *Maandag 23 maart 18.00 uur Immanuëlkerk de gezamenlijke Vastenmaaltijd. Dit was 3 jaar lang bij ons in de kerk, maar dit jaar organiseert de Immanuëlkerk het. We starten met een bezinnende viering en gaan dan samen aan tafel. Kosten: vrijwillige bijdrage. Opgave graag bij Lida Heethuis lida.heethuis@gmail.com of 0641508200.
 • *Zondag 29 maart na de viering Koffiestop. Geen verkoop van materialen, geen veiling, geen rad van fortuin, maar een soort miljoenenjacht. Er staan koffertjes waarin een bon zit waarop een prijs staat. We verkopen lootjes. Als u het lootje heeft dat getrokken wordt, mag u een koffertje kiezen en wie weet heeft u de hoofdprijs! Tevens verkopen we pannenkoeken ad €2,50 p/s.
 • *Donderdag 2 april 20.00 uur parochiezaal Paaskaarsen maken
  Een huispaaskaars kunt u kant en klaar kopen, maar het is ook heel mooi om zelf uw paaskaars te maken. U kunt dan de symboliek kiezen die bij u past. Er is materiaal aanwezig. Het is wel handig om zelf een mesje mee te nemen. De kosten zijn € 7,50, waarvan € 2,50 is bestemd voor de Vastenactie. Aanmelden kan bij Mieke Mulder miekemulthie@hotmail.com
 • *Zondag 5 april na de viering verkoop van eigengemaakte pindarotsjes

  De vastenactiewerkgroep, Hedwig, Marleen, Gonnie, Mieke, Thea en Lida.

Meer berichten

Nieuwsbrief 31 mei

Nieuwsbrief 31 mei

Overweging bij Eerste lezing: Handelingen 2, 1-11; Tweede lezing: 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-13; Evangelie: Johannes 20, 19-23. Beste medegelovigen, vandaag vieren we de gave van de Geest. Eén dag per jaar vieren we dit, maar de Geest is natuurlijk elke dag werkzaam in...

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Op zondag 21 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...