Vervanging gezocht IKB

Gepubliceerd op: 18 November 2019

Er zijn inmiddels 2 vrijwilligers gevonden!

Gevraagd:
Een tijdelijke vrijwilliger voor de I.K.B. (Interkerkelijke Bibiliotheek) bibliotheek in de Emmauskerk.
Ineke Siersema moet binnenkort een heupoperatie ondergaan en kan daarom een drietal keren geen
boekentafel verzorgen na de oecumenische viering aan het begin van de maand.
Wie zou dat twee of die keer willen doen in 2020?
Aanmelden bij Ineke zelf tel: 5411902 of inekesiersema@gmail.com

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...