Vervanging gezocht IKB

Gepubliceerd op: 18 November 2019

Er zijn inmiddels 2 vrijwilligers gevonden!

Gevraagd:
Een tijdelijke vrijwilliger voor de I.K.B. (Interkerkelijke Bibiliotheek) bibliotheek in de Emmauskerk.
Ineke Siersema moet binnenkort een heupoperatie ondergaan en kan daarom een drietal keren geen
boekentafel verzorgen na de oecumenische viering aan het begin van de maand.
Wie zou dat twee of die keer willen doen in 2020?
Aanmelden bij Ineke zelf tel: 5411902 of inekesiersema@gmail.com

Meer berichten

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting zondag 20 september afgelast In overleg met de andere leden van de organisatie van de Hildegarddag moet ik jullie mededelen dat de Hildegarddag op zondag 20 september (gezamenlijk bijeenkomen in Den Horn) NIET doorgaat.Er zijn parochiebreed te weinig...

Concept locatievisie Jozefgemeenschap 2020-2026

Concept locatievisie Jozefgemeenschap 2020-2026

Beste parochianen van de Jozefgemeenschap, Bijgaand (klik op deze link) treft u een concept aan van een door de Jozefraad geschreven missie en visie. De locatieraad moet én de praktische gang van zaken op de locatie coördineren, én, vanuit een pastorale insteek, oog...

Programma Raad van Kerken Zuidhorn 2020 – 2021

Programma Raad van Kerken Zuidhorn 2020 – 2021

Via deze link kunt het boekje van het WinterWerk van de Raad van Kerken Zuidhorn lezen: een breed scala aan activiteiten op het gebied van vorming en toerusting. De opzet is nadrukkelijk oecumenisch van aard. Opgave kan via de mail (u krijgt dan ook een...