Vieringen Hildegardparochie - Juli 2017

Klik op de datum voor informatie over de viering


Jozefkerk

De Gast 38
9801AD Zuidhorn

Salvatorkerk
Hora Siccamasingel 202
9721 HW Groningen

Leave Blank
Zondag 2 juli


tijd: 9.30 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Hilda van Schalkwijk
bijzonderheden: koffie, crèche, kindernevendienst, Fair Trade, Collecte - Nederlandse Missionarissen

Zondag 9 juli


tijd: 9.30 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Hilda van Schalkwijk 
bijzonderheden: buitenviering, koffie na de viering, collecte voor de Voedselbank

Zondag 18 juni - Sacramentsdag
tijd: 10.30 uur viering: Woord- en communieviering voorganger: pastor Hilda van Schalkwijk bijzonderheden: Eerste H. Communie, crèche, collecte - Unicef, schoolbox
Zondag 25 juni - 12e Zondag door het jaar
tijd: 9.30 uur viering: Oecumenische viering voorganger: pastor Hilda van Schalkwijk bijzonderheden: (de Gast 58a) crèche, kindernevendienst, koffie, Raad van Kerken 40 jaar.
Zondag 2 juli - 13e Zondag door het jaar
tijd: 9.30 uur viering: Echaristieviering voorganger: pastor Arjen Jellema bijzonderheden: crèche, kindernevendienst, koffie, Fair trade
Leave Blank
Zondag 2 juli


tijd: 11.00 uur
viering: Eucharistie
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden:

Zondag 9 juli

tijd: 11.00 uur
viering: Echaristieviering
voorganger: pastor Taco de Wolff 
bijzonderheden: kindernevendienst, koffie

Zondag 18 juni - Sacramentsdag

 

tijd: 11.00 uur viering: Echaristieviering voorganger: pastor Arjen Jellema bijzonderheden:

Zondag 25 juni - 12e Zondag door het jaar

tijd: 11.00 uur viering: Echaristieviering voorganger: pastor Arjen Jellema bijzonderheden: koffie

Zondag 2 juli - 13e Zondag door het jaar

tijd: 11.00 uur viering: Echaristieviering voorganger: pastor Arjen Jellema bijzonderheden:


Emmauskerk
Ra 4
9733 HS Groningen

Nicolaaskerk
Irenelaan 4
9752 LS Haren

Leave Blank
Zondag 4 juni - Pinksteren
tijd: 10.30 uur
viering: Buitenviering Thesinge - Woord- en communieviering
voorganger: Dienst o.l.v. parochianen

bijzonderheden: Ala Kondre & Chris van Wissen

 
Zondag 11 juni - Feest van de H. Drie-eenheid
tijd: 11.15 uur
viering: Eucharistieviering
voorganger: pastor Arjen jellema
bijzonderheden:
Zondag 18 juni - Feest van het H. Sacrament
tijd: 11.15 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: Dienst o.l.v. parochianen
bijzonderheden: m.m.v. Het Emmauskoor
Zondag 25 juni - Jongerenviering
tijd: 11.15 uur
viering: Eucharistieviering
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden: Jongerenviering
Zondag 2 juli
tijd: 10.00 uur
viering: Oecumenische viering RK
voorganger: pastor Hilda van Schalkwijk
bijzonderheden:
Leave Blank
Zondag 4 juni - Pinksteren
tijd: 9.30 viering: Woord- en communieviering voorganger: pastor Peter Vos bijzonderheden: kindernevendienst, Nicolaaskoor
Zondag 11 juni - H. Drie-eenheid
tijd: 9.30 viering: Woord- en communieviering voorganger: pastor Peter Vos bijzonderheden:
Zondag 18 juni - Sacramentsdag
tijd: 9.30 uur viering: Eucharistieviering voorganger: pastor Arjen Jellema bijzonderheden: cantorgroep
Zaterdag 24 juni
tijd: 9.30 viering: Woord- en communieviering voorganger: pastor Peter Vos bijzonderheden: Hoofdweg 74, 9761 EK, Eelde
Zondag 25 juni - 12e Zondag door het jaar
tijd: 9.30 viering: Woord- en communieviering voorganger: pastor Peter Vos bijzonderheden: Nicolaaskoor
Zondag 2 juli - 13e Zondag door het jaar
tijd: 9.30 viering: Woord- en communieviering voorganger: pastor I. Schepers bijzonderheden: cantorgroep