Vieringen oktober 2021

Via livestream mee vieren op uw pc/tablet/Ipad/smartphone?
Elke zondagochtend om 9.30 uur, zie het schema naar onderen op deze pagina.

Ga rechtstreeks naar de livestream via de witte knop hieronder.

Protocol updateLive Stream

Salvatorkerk, Van Starkenborghstraat 1
9721 EA Groningen

SalvatorVieringen

zondag 03 okt. | pastor M. Oosting | Comm.
11.00 uur
zondag 10 okt. | pastoor A. Jellema | Euch.
11.00 uur
zondag 17 okt. | pastor M. Oosting | Comm.
11.00 uur
zondag 24 okt. | pastor M. Oosting | Comm.
11.00 uur
zondag 31 okt. | DOLP Gron./Haren | Comm.
11.00 uur
woensdag 06 okt. | gezongen Vesperviering | m.m.v. de Schola
19.00 uur
woensdag 13 okt. | gezongen Eucharistieviering
19.00 uur
woensdag 20 okt. | gezongen Karm. Psalmenviering
19.00 uur
woensdag 27 okt. | gezongen viering v.d. Rozenkrans
19.00 uur

Emmauskerk, Ra 4
9733 HS Groningen

WalfriedVieringen

zondag 03 okt. | ds. J. Wilts | Oec. PKN
10.00 uur
zondag 10 okt. | pastor M. oosting | Comm.
11.15 uur
zondag 17 okt. | DOLP | Comm.
11.15 uur
zondag 24 okt. | pastoor A. Jellema | Euch.
11.15 uur
zondag 31 okt. | pastoor A. Jellema | Euch.
11.15 uur

Nicolaaskerk, Irenelaan 2
9752 LS Haren

H. NicolaasVieringen

------------ elke viering is te volgen via livestream
------------
zondag 03 okt. | pastor M. Oosting | Comm.
09.30 uur
zondag 10 okt. | pastoor A. Jellema | Euch.
09.30 uur
zondag 17 okt. | pastoor A. Jellema | Euch.
09.30 uur
zondag 24 okt. | pastor M. Oosting | Comm.
09.30 uur
zondag 31 okt. | DOLP Gron/Haren | Comm.
09.30 uur

Jozefkerk, De Gast 38
9801 AE Zuidhorn

Sint JozefVieringen

zondag 03 okt. | pastoor A. Jellema | Euch.
09.30 uur
zondag 10 okt. | pastor M. Oosting | Comm.
09.30 uur
zondag 17 okt. | vg. Doopsgezinde kerk | Oec.
09.30 uur
zondag 24 okt. | pastoor A. Jellema | Euch.
09.30 uur
zondag 31 okt. | pastoor A. Jellema | Euch.
09.30 uur
Legenda
 • Comm. = woord- en communieviering
 • Euch. = Eucharistieviering
 • Oec. = Oecumenische viering
 • DOLP + Dienst onder leiding van parochianen
 • GZ = Gezinsviering
 • Knd = Kindernevendienst
 • Kc = Kindercatechese

Kijk hier voor het nieuwsbericht over de aanpassingen

Protocol Hildegardparochie: Het Nieuwe Vieren

De richtlijnen in onze parochie zijn met ingang van 25 september 2021 als volgt:

 • Het aanmelden voor en het registreren van aanwezigen bij een viering vervalt.
 • Voor de toegang tot de kerk is geen “coronapas” nodig.
 • Parochianen wordt dringend opgeroepen om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
 • Een gastheer / gastvrouw is als gebruikelijk een goed idee.
 • Omdat de ventilatie in onze kerkgebouwen niet afdoende is (er is alleen natuurlijke ventilatie) moet er een keuze gemaakt worden tussen ofwel het loslaten van de anderhalvemeter afstandsregel ofwel het toelaten van volkszang. De keuze kan verschillen per kerkgebouw (groot of klein) en is aan de locatieraad. De Raad kan dus opteren voor:
   1. Geen anderhalvemeter afstandsregel meer. Er kunnen dan meer parochianen toegelaten worden. In dit geval is volkszang nog niet toegestaan (maar koorzang wel; zie hierna).
   2. De anderhalvemeter afstandsregel blijft gehandhaafd. In dat geval is volkszang mogelijk.
 • Koorzang is toegestaan zonder een maximum aantal zangers. Wel moet men zich aan de regels voor koorzang houden: alleen zingen als men zeker is geen covid te hebben, zangers houden onderling voldoende afstand en staan in zigzag formatie.  
 • Liturgische regelingen:
   1. Bij de communie lopen we naar voren met voldoende onderlinge afstand
   2. De hostie wordt uitgereikt met een pincet en de pastor draagt een gelaatsscherm
   3. Bij de vredeswens geen fysiek handen schudden
   4. Bij het verlaten van de kerk: geef elkaar de ruimte.
 • Collecte: geen schaal doorgeven, maar collecteschaal bij de uitgang en de scipio-app gebruiken.