Lezingenrooster Januari 2019

Schriftlezingen
januari
2019

zondag 6 januari
Openbaring des Heren
Jes. 60,1-6 
Ef. 3,2-3a.5-6
Mat. 2,1-12

zondag 13 januari
Doop van de Heer
Jes. 40,1-5.9-11
Tit. 2,11-14;3,4-7
Luc. 3,15-16.21-22

zondag 20 januari
2e zondag door het jaar
Jes. 62, 1-5
Kor. 12,4-11
Joh. 2,1-12

zondag 27 januari
3e zondag door het jaar
Neh. 8,2-4a.5-6.8-10
Kor. 12,12-30 of 12-14.27
Luc. 1,1-4; 4,14-21