Hildegardparochie

Vieringen Hildegardparochie – Juli 2017

Klik op de datum voor informatie over de viering


Jozefkerk

De Gast 38
9801AD Zuidhorn

Salvatorkerk
Hora Siccamasingel 202
9721 HW Groningen

Leave Blank
Zondag 2 juli - 13e zondag door het jaar


tijd: 9.30 uur
viering: Eucharistie
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden: crèche, kindernevendienst, koffiedrinken na de viering met fairtradeverkoop

Zondag 9 juli - 14e zondag door het jaar


tijd: 9.30 uur
viering: Woord- en communieviering in de tuin van de kerk (bij slecht weer gewoon in de kerk)
voorganger: pastor Hilda van Schalkwijk
bijzonderheden: collecte voor de Voedselbank, na afloop koffiedrinken in de tuin

Zondag 16 juli - 15e zondag door het jaar


tijd: 9.30 uur
viering: jongerenviering
voorganger: de jongeren van de jongerencatechese, begeleid door Carien Denissen en Corina Segers
bijzonderheden: kindernevendienst

Zondag 23 juli - 16e zondag door het jaar


tijd: 9.30 uur
viering: Eucharistie
voorganger: pastor Arjen Jellema

Zondag 30 juli - 17e zondag door het jaar


tijd: 9.30 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Peter Vos

Leave Blank
Zondag 2 juli - 13e zondag door het jaar


tijd: 11.00 uur
viering: Eucharistie
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden:

Zondag 9 juli - 14e zondag door het jaar

tijd: 11.00 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Tako de Wolff
bijzonderheden: kindernevendienst, koffie na de viering

Zondag 16 juli - 15e zondag door het jaar

tijd: 11.00 uur
viering: Eucharistieviering
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden: Salvatorkerk 65 jaar; projectkoor o.l.v. Chris Fictoor, koffie na de viering

Zondag 23 juli - 16e zondag door het jaar

tijd: 11.00 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Peter Vos
bijzonderheden:

Zondag 30 juli - 17e zondag door het jaar

tijd: 11.00 uur
viering: Eucharistieviering
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden: koffie na de viering


Emmauskerk
Ra 4
9733 HS Groningen

Nicolaaskerk
Irenelaan 4
9752 LS Haren

Leave Blank
Zondag 2 juli - 13e zondag door het jaar


tijd: 10.00 uur
viering: Oecumenische-viering
voorganger: pastor Hilda van Schalkwijk
bijzonderheden:

Zondag 9 juli - 14e zondag door het jaar

tijd: 11.15 uur
viering: Eucharistieviering
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden:

Zondag 16 juli - 15e zondag door het jaar

tijd: 11.15 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: Dienst o.l.v. parochianen
bijzonderheden: m.m.v. Het Emmauskoor

Zondag 23 juli - 16e zondag door het jaar


tijd: 11.15 uur
viering: Eucharistieviering
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden: RK gastdienst

Zondag 30 juli - 17e zondag door het jaar

tijd: 10.00 uur
viering: PKN gastdienst
voorganger: ds. van Houte
bijzonderheden:

Leave Blank
Zondag 2 juli - 13e zondag door het jaar


tijd: 9.30
viering: Woord- en communieviering
voorganger: I. Schepers
bijzonderheden: cantorgroep

Zondag 9 juli - 14e zondag door het jaar


tijd: 9.30
viering: Eucharistie
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden: KIK-slotviering; verkoop producten Wereldwinkel; kinderkoor

Zondag 16 juli - 15e zondag door het jaar


tijd: 9.30 uur
viering: Eucharistieviering
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden: cantorgroep

Zondag 23 juli -16e zondag door het jaar


tijd: 9.30
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Peter Vos
bijzonderheden:

Zondag 30 juli - 17e zondag door het jaar


tijd: 9.30
viering: Eucharistie
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden: cantorgroep

Zondag, 02 Juli 2017
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
2e Koningen 4,8-11.14-16a.
Romeinen 6,3-4.8-11.
Matteüs 10,37-42.

Zondag, 09 Juli 2017
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zacharias 9,9-10.
Romeinen 8,9.11-13.
Matteüs 11,25-30.

Zondag, 16 Juli 2017
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 55,10-11.
Romeinen 8,18-23.
Matteüs 13,1-23.

 

Zondag, 23 Juli 2017
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsheid 12,13.16-19.
Romeinen 8,26-27.
Matteüs 13,24-43.

Zondag, 30 Juli 2017
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1e Koningen 3,5.7-12.
Romeinen 8,28-30.
Matteüs 13,44-52.