Vieringen Hildegardparochie – oktober 2017

Klik op de datum voor informatie over de viering

Jozefkerk
De Gast 38
9801AD Zuidhorn

Salvatorkerk
Hora Siccamasingel 202
9721 HW Groningen

Leave Blank
Zondag 1 oktober


tijd: 9.30 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Frans de Smit
bijzonderheden: koffie, kindernevendienst, Fair Trade, J. Notenhout

Zondag 8 oktober


tijd: 9.30 uur
viering: Eucharistieviering
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden: Schola Cantorum gregoriaans

Zondag 15 oktober


tijd: 9.30 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Hilda van Schalkwijk
bijzonderheden: Voor jong en oud, collecte – Wereldmissiedag voor de kinderen.

Zondag 22 oktober


tijd: 9.30 uur
viering: Oecumenische viering, Raad van Kerken Zuidhorn
voorganger: pastor Hilda van Schalkwijk
bijzonderheden: in de Gastkerk, De Gast 58a; crèche, kindernevendienst en koffie na de viering in de Gasthorn achter de kerk

Zondag 29 oktober


tijd: 9.30 uur
viering: Eucharistieviering
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden:

Leave Blank
Zondag 1 oktober


tijd: 11.00 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Peter Vos
bijzonderheden:

Zondag 8 oktober

tijd: 11.00 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Hilda van Schalkwijk
bijzonderheden:

Zondag 15 oktober

tijd: 11.00 uur
viering: Eucharistieviering
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden: Gaudete, koffie

Zondag 22 oktober

tijd: 11.00 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Peter Vos
bijzonderheden:

Zondag 29 oktober


tijd: 11.00 uur
viering: Echaristieviering
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden: Byzantijns koor, koffie

Zondag 29 oktober - Vesper


tijd: 20.00 uur
viering: Vesper
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden: Oratorium, Koren, blazers, Chris Fictoor


Emmauskerk
Ra 4
9733 HS Groningen

Nicolaaskerk
Irenelaan 4
9752 LS Haren

Leave Blank
Zondag 1 oktober


tijd: 10.00 uur
viering: Oecumenische viering
voorganger: ds. Jan Wilts
bijzonderheden: PKN

Zondag 8 oktober

tijd: 11.15 uur
viering: Eucharistieviering
voorganger: pastor Arjen jellema
bijzonderheden:

Zondag 15 oktober


tijd: 11.15 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Hilda van Schalkwijk
bijzonderheden:

Zondag 22 oktober


tijd: 11.15 uur
viering: Dienst o.l.v. parochianen
voorganger:
bijzonderheden: m.m.v. het Emmauskoor

Zondag 29 oktober

tijd: 11.15 uur
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Peter Vos
bijzonderheden:

Leave Blank
Zondag 1 oktober


tijd: 9.30
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Peter Vos
bijzonderheden:

Zondag 8 oktober


tijd: 9.30
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Hilda van Schalkwijk
bijzonderheden:

Zondag 15 oktober


tijd: 9.30 uur
viering: Eucharistieviering
voorganger: pastor Arjen Jellema
bijzonderheden: Kinderkoor, KiK, Gezinsviering, crèche

Zondag 22 oktober

tijd: 9.30
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Peter Vos
bijzonderheden:

Zondag 29 oktober


tijd: 9.30
viering: Woord- en communieviering
voorganger: pastor Peter Vos
bijzonderheden:

Zondag, 1 oktober 2017
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Ezechiël 18,25-28.
Filippenzen 2,1-11.
Matteüs 21,28-32.

Zondag, 8 oktober 2017
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 5,1-7.
Filippenzen 4,6-9.
Matteüs 21,33-43.

Zondag, 15 oktober 2017
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 25,6-10a.
Filippenzen 4,12-14.19-20.
Matteüs 22,1-14.

Zondag, 22 oktober 2017
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 45,1.4-6.
Tessalonisenzen 1,1-5b.
Matteüs 22,15-21.

zondag 29 oktober
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Exodus 22,20-26.
Tessalonisenzen 1,5c-10.
Matteüs 22,34-40.