Vooraankondiging Regionale Startdag voor Vastenactie 2022

Gepubliceerd op: 20 september 2021

Om alvast in uw agenda te noteren. Op 13 november 2021  wordt de Regionale Startdag Vastenactie Noord Nederland in de Zuiderkerk in Drachten georganiseerd. (De Drift 46, 9203 GH) Tijdstip: 10-15.30 uur. Thema: ‘Je land is je leven’.
Deelname aan deze dag is gratis en u krijgt tevens een lunch aangeboden. Meer informatie over het programma volgt nog in de uitnodiging. U kunt zich alvast aanmelden (l.winter@bisdomgl.nl) maar dat kan ook na ontvangst van de uitnodiging.

Namens Vastenactie :  Peter van Hoof, Johan Compier en Petra Janssen
Namens het bisdom:  Henriët Lases, Harmen Altena en Agaath Erich

Meer berichten

Vervolg Praktijkcursus Geloofscommunicatie 2021

Vervolg Praktijkcursus Geloofscommunicatie 2021

Zaterdag 2 oktober jl. was de herstart van onze Cursus Geloofscommunicatie. Die staat in het teken van praktijksamenwerking dit najaar voor een multimedia productie Kerstspecial ’21 ‘Opnieuw beginnen’. Het startprogramma in Hoogeveen was voor breed publiek interessant...

XVIe Gewone Bisschoppensynode

XVIe Gewone Bisschoppensynode

XVIe Gewone Bisschoppensynode voorbereid op bisdomniveau – synodaal proces Om de paar jaar wordt in Rome een synode gehouden. Dat is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie dat voor de lokale bisschoppen een grotere rol zag weggelegd. Het leiden van de Kerk...

The Climate Miles

The Climate Miles

Loop een stukje mee naar Glasgow Op 1 november start in Glasgow de klimaattop van de VN over de klimaatveranderingen en de problemen die daardoor ontstaan. Volgens Urgenda zijn daar oplossingen voor, maar erkennen we de urgentie niet genoeg en zouden we ons meer...