Week van gebed voor eenheid 2021

Gepubliceerd op: 16 januari 2021

ANDERS DAN ANDERS
Van zondag 17 tot zaterdag 24 januari 2021 kan iedereen weer meedoen met de jaarlijkse Week van Gebed. In Groningen wordt dit georganiseerd door een werkgroep met mensen uit verschillende achtergronden. Ze doen dit op verzoek van de Raad van Kerken Groningen en het Evangelisch Contact Groningen.

Deze Week van Gebed wordt ieder jaar gehouden aan het begin van het jaar. Zo kunnen leden en voorgangers van alle kerken elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen en inspireren en samen bidden voor de kracht van het evangelie in onze regio. Maar dit jaar gebeurt heel veel anders dan anders. Veranderingen komen per dag en week.

DE HELE WEEK ONLINE
Dit is de moeilijkste Week van Gebed die de werkgroep WvG ooit heeft moeten organiseren. Het doel van de Week van Gebed is juist elkaar te ontmoeten en elkaar te bemoedigen en samen te kunnen bidden. Maar dat is door corona helemaal onmogelijk. Daarom was het een enorme uitdaging om iedere avond online te brengen en dat betekent dat we elkaar de meeste avonden niet zien. (Met uitzondering van de dinsdagavond.)

Tot op het laatste moment moesten uitzendingen en gegevens aangepast worden door allerlei onverwachte omstandigheden. Toch nodigen we alle christenen en niet-christenen uit om extra moeite te doen om iedere avond het programma te vinden op tv, computer, tablet of smartphone. Als u deze website iedere dag raadpleegt, hebt u de laatste gegevens om de gebedsavonden te vinden. U kunt wel reageren en vragen stellen en opmerkingen maken: weekvangebed@missie050.nl

THEMA
Het thema voor de hele week is: blijf in mijn liefde. Deze woorden komen uit Johannes 15:5-9. Ze vormen een deel van wat Jezus de apostelen leerde op de avond voor zijn lijden en sterven. Het thema is aangedragen door de zusters uit de oecumenische gemeenschap van Grandchamp in Zwitserland. Op deze website vindt u meer informatie over Grandchamp

Zondag 17 januari 2020, vanaf 10 uur
“Geroepen door God”
Volg de openingsdienst van de WvG in de Nieuwe Kerk: www.kerkomroep.nl en ga naar Nieuwe Kerk Groningen

Maandag 18 januari 2020, vanaf 17 uur
Vespers vanuit de spiritualiteit van de zusters van Grandchamp met toelichting door het Stadsklooster
Via: www.stadskloostergroningen.nl

Dinsdag 19 januari 2020, 19.30-20.45
Korte overdenking met Jan Kerssen
Interactief programma met meepraten, -bidden en zingen: http://meet.jit.si/ZDAGroningenNL1 (gebruik browser Chrome)

Woensdag 20 januari 2020
Gebedswandeling voor 1-2 personen
Aan de hand van een wegwijzer met gebedsteksten van verschillende tradities (volgen z.s.m.). Route is vrij te bepalen.

Donderdag 21 januari 2020, 19.30-20.45
“Veranderd door het Woord”, spreker: Pieter Versloot
Via: www.kerkdienstgemist.nl

Vrijdag 22 januari 2020, 19.30-20.45
“Showing love” (Engelstalig) met Tollin Thumra
Deze avond is een samenwerking tussen HOST-IFES en Kwartiermakers
Afgestemd op internationale studenten maar boeiend voor iedereen
International student Tollin Thumra (MA Theology) shares her experiences and findings within her research on “Spiritual care for sex workers in the Netherlands”.
Iedereen kan en mag meeluisteren en kijken via zoom. Het subthema “LIEFDE TONEN” wordt op deze avond goed uitgewerkt door het verhaal van Tollin Thumra. Fb-event: https://www.facebook.com/events/249738266617023/
Aanmelden via: weekvangebed@missie050.nl

Zaterdag 23 januari 2020, 19.30-21.00
“Heel de schepping”, spreker: Jan Waanders
Jan Waanders, oftewel “Jan van het Pand” zoals hij genoemd wordt, is Missionair Werker en leidt al veel jaren Het Pand in de Korrewegwijk met activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Hij toont veel liefde voor de wijk. Hij sluit de Week van Gebed af aan de hand van Johannes 15:11: “Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal jullie vreugde volkomen zijn.” Kolossenzen 1:15-20 vertelt dat Jezus Christus zijn verzoening brengt aan de hele schepping. We hadden graag Het Pand vol gezien met mensen, maar ook deze avond zenden we uit.
Stem af op: https://youtu.be/gmfgOFtmius

AANMELDEN / LOCATIES
Maandag: www.kerkomroep.nl en ga naar Nieuwe Kerk Groningen
Dinsdag: http://meet.jit.si/ZDAGroningenNL1
Woensdag: in eigen omgeving
Donderdag: www.kerkdienstgemist.nl
Vrijdag: aanmelden via: weekvangebed@missie050.nl
Zaterdag: https://youtu.be/gmfgOFtmius

 

 

Meer berichten

Aanpassing coronamaatregelen

Aanpassing coronamaatregelen

Beste allen De regering heeft het COVID-beleid met ingang van morgen, zaterdag 25 september 2021, versoepeld.In navolging daarvan hebben ook de bisschoppen recent de landelijke richtlijnen aangepast.Het is duidelijk dat de risico's zeker nog niet verdwenen zijn zodat...

Kerkleiders: verander omwille van morgen

Kerkleiders: verander omwille van morgen

bron: katholiekleven.nl In de week van 10 september ondertekenden paus Franciscus, patriarch Bartholomeus en aartsbisschop Justin Welby de verklaring namens de rooms-katholieke, orthodoxe en anglicaanse Kerken. Dat gebeurde in het kader van de maand van gebed en...

“Winterwerk” 2021-2022 Raad van Kerken Zuidhorn is verschenen

“Winterwerk” 2021-2022 Raad van Kerken Zuidhorn is verschenen

Met deze link kunt u het Witte Boekje, het winterwerkprogramma van het seizoen 2021-2022 als pdf-bestand raadplegen. We hopen natuurlijk van harte dat u daarin iets aantreft waaraan u mee zou willen doen of dat u zou willen bijwonen. U kunt dat vooraf kenbaar maken...