“Winterwerk” 2022-2023 Raad van Kerken Zuidhorn

Gepubliceerd op: 13 september 2022

Via deze link kunt u de digitale versie van het Witte Boekje, het winterwerkprogramma van het seizoen 2022-2023 raadplegen, u leest daar ook hoe zich voor de bijeenkomsten en activiteiten kunt opgeven. 

Graag voor 4 oktober 2022 opgeven!

Later kan vaak ook nog, maar bepaalde activiteiten hebben een maximum aantal deelnemers. Aanmelden is extra belangrijk in verband met eventuele corona-maatregelen. Lettend op de grootte van de ruimtes, ventilatie, onderlinge afstand en het maximumaantal personen houden wij rekening met deze maatregelen.

 

De activiteiten –behalve het toneelstuk en het kloosterweekend – zijn gratis, maar u moet wel zelf koffie of thee betalen. En een vrijwillige bijdrage komt altijd van pas.

Vervoer: bij slecht weer of wanneer u slecht ter been bent kunt u contact opnemen met de inleider of bovenstaand mailadres. Wij proberen dan vervoer te regelen.

De onderwerpen van dit seizoen staan hieronder vermeld.

1 Stiltebijeenkomsten

2 Cursus geloofsopvoeding

3 Lectio Divina

4 Van alfa tot omega

5 Meditatiegroep: groen en gelovig leven

6 Titus Brandsma

7 Winteravondtoneel: Hoge Nood

8 De keuze van Beatrice

9 Boekbespreking: De glazen kamer

10 Film: Corpus Christi

11 Ionaviering voorbereiden

12 Groninger grafcultuur in de open lucht

13 Poëzie lezen

14 Het toekomstige in het Nieuwe Testament

15 Het kruis van San Damiano

16 Kloosterweekend in Egmond-Binnen

17 Rondje kerkbezoek

18 Geld en Go€d

 

 

Meer berichten

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd

Bron: https://www.rkkerk.nl/ De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus 2022 naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair...

Diocesane Retraite naar Thuine

Diocesane Retraite naar Thuine

Diocesane Retraite: Gelukkig die... Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. Een tegendraadse benadering voor hen die op zoek zijn naar geluk. In de Bergrede prijst Jezus de armen, de treurenden, de hongerenden en dorstigen zalig. Maar ook de zachtmoedigen, de...

Problemen in de politiek acuter dan in de Kerk

Problemen in de politiek acuter dan in de Kerk

Ik zou niet graag minister zijn, parlementariër of medewerker op een ministerie. De crises in de woningbouw, de zorg en het onderwijs en nu dan heel actueel hoe de aanpak van de stikstofcrisis uitpakt voor de boeren, maken me niet jaloers. Als ik al die urgente...