...

“Winterwerk” 2022-2023 Raad van Kerken Zuidhorn

Gepubliceerd op: 13 september 2022

Via deze link kunt u de digitale versie van het Witte Boekje, het winterwerkprogramma van het seizoen 2022-2023 raadplegen, u leest daar ook hoe zich voor de bijeenkomsten en activiteiten kunt opgeven. 

Graag voor 4 oktober 2022 opgeven!

Later kan vaak ook nog, maar bepaalde activiteiten hebben een maximum aantal deelnemers. Aanmelden is extra belangrijk in verband met eventuele corona-maatregelen. Lettend op de grootte van de ruimtes, ventilatie, onderlinge afstand en het maximumaantal personen houden wij rekening met deze maatregelen.

 

De activiteiten –behalve het toneelstuk en het kloosterweekend – zijn gratis, maar u moet wel zelf koffie of thee betalen. En een vrijwillige bijdrage komt altijd van pas.

Vervoer: bij slecht weer of wanneer u slecht ter been bent kunt u contact opnemen met de inleider of bovenstaand mailadres. Wij proberen dan vervoer te regelen.

De onderwerpen van dit seizoen staan hieronder vermeld.

1 Stiltebijeenkomsten

2 Cursus geloofsopvoeding

3 Lectio Divina

4 Van alfa tot omega

5 Meditatiegroep: groen en gelovig leven

6 Titus Brandsma

7 Winteravondtoneel: Hoge Nood

8 De keuze van Beatrice

9 Boekbespreking: De glazen kamer

10 Film: Corpus Christi

11 Ionaviering voorbereiden

12 Groninger grafcultuur in de open lucht

13 Poëzie lezen

14 Het toekomstige in het Nieuwe Testament

15 Het kruis van San Damiano

16 Kloosterweekend in Egmond-Binnen

17 Rondje kerkbezoek

18 Geld en Go€d

 

 

Meer berichten

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

ONTMOETINGSDAG IN HOOGEVEENvoor mensen die hun partner hebben verloren De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren....

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Wie is Jezus Christus voor ons?Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst?In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen.We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft.Bij elke avond hoort een...

Bedevaartreis in 2024

Bedevaartreis in 2024

In 2024 weer een Bedevaartreis met pastoor Jellema In 2022 hebben we met 17 parochianen een bedevaartreis gemaakt onder leiding van Pastoor Jellema. We hebben toen in drie dagen het gebied tussen Rijn en Maas verkend. Zij die mee zijn geweest op deze reis waren erg...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.