...
Vastenactie 2023
gepubliceerd: 24 oktober 2022

Vastenactie 2023: Migratie – mensen onderweg

Programma Startdag Vastenactie Noord Nederland, 19 november 2022

Zaterdag 19 november a.s. is in de Zuiderkerk te Drachten de Startdag Vastenactie 2023 voor het Noorden. Er is een gevarieerd dagprogramma om geïnspireerd in 2023 met hart en ziel campagne te voeren voor de jaarlijkse Vastenactie.

Centraal thema voor de Vastenactie campagne in 2023 is ‘Migratie – Mensen onderweg’.

De Startdag richt zich op leden van VOM-groepen, pastorale beroepskrachten, vrijwilligers van kindernevendienstgroepen en catechesegroepen in het noordelijk bisdom.  Ook leerkrachten van katholieke scholen zijn van harte welkom!

 • Waar:  – De Zuiderkerk te Drachten, De Drift 46, 9203 GH Drachten. Tel. 0512 – 539946
 • Tijd: 10.00 – 14.45 uur, incl. lunch
 • Kosten: Het dagprogramma incl. lunch wordt aangeboden door Vastenactie en het Bisdom Groningen-Leeuwarden.
 • Parkeren: Parkeergelegenheid is op het terrein van de kerk.
 • Programma Startdag Vastenactie
  9.30 uur : Ontvangst met koffie en thee
 • 10.00 uur: Welkom en opening.
  Het team van Vastenactie vertelt over het campagnethema Migratie. Er is een presentatie van beschikbare materialen.
 • 10.45 uur : Pauze
 • 11.15 uur : Het verhaal van Godian Eijogu: ‘Wat betekent het om vluchteling te zijn?’
 • 12.00 uur : Vluchten voor de oorlog in Oekraïne: Over vrijwilligers die helpen mensen in veiligheid te brengen. ` Het verhaal van Henk Jan Hofman.
 • 12.30 uur : Lunch
 • 13.15 uur : Presentatie van het nieuwe hongerdoek.
 • 13.45 uur : Het vluchtverhaal van Aram Kooistra-Pourdjafar uit Iran
 • 14.15 uur : Afronding en aansluitend slotviering
 • 14. 45 uur : Vertrek

Het programma is plenair, er zijn geen workshops. Aanmelding is noodzakelijk in verband met de lunch.

Organisatie:
Vastenactie: Johan Compier en Luis Vergara
Bisdom Groningen-Leeuwarden: Henriët Lases, Harmen Altena en Agaath Erich

Aanmelding:
Bisdom Groningen-Leeuwarden, Lisette Winter: l.winter@bisdomgl.nl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.