Raad van Kerken Zuidhorn

Raad van Kerken Zuidhorn

De Raad van Kerken Zuidhorn is opgericht in 1977. De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente in het Westerkwartier, de Gereformeerde Kerk PKN (Gastkerk) te Zuidhorn, de Hervormde Gemeente PKN (Dorpskerk) te Zuidhorn en de Rooms-katholieke Jozefgemeenschap in Zuidhorn. De mogelijkheid tot deelname van andere plaatselijke kerken staat open. De Raad van Kerken wil vorm en inhoud geven aan de plaatselijke oecumene. Daarnaast dient de Raad als ontmoetingsplaats voor de kerkgenootschappen ter plaatse. Binnen de Raad wordt gesproken over gemeenschappelijke aandachtsvelden en onderwerpen van bezinning. De Raad kan initiatieven nemen en voorstellen doen met betrekking tot kerkelijke en maatschappelijke zaken

Met deze link kunt u het Witte Boekje, het winterwerkprogramma van het seizoen 2021-2022 als pdf-bestand raadplegen. We hopen natuurlijk van harte dat u daarin iets aantreft waaraan u mee zou willen doen of dat u zou willen bijwonen. U kunt dat vooraf kenbaar maken door uw keuze door te geven via de mail. Dat is niet onbelangrijk, want zo krijgen wij een overzicht van het aantal deelnemers dat aan een activiteit zal deelnemen en kunnen wij u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen. Het e-mail adres is: winterwerkzuidhorn@gmail.com. U kunt ook gebruik maken van het opgaveformulier (mailen naar genoemd e-mail adres of afdrukken en op een van de genoemde adressen in de brievenbus doen).

Voor meer informatie over de Raad van Kerken, ga naar www.raadvankerkenzuidhorn.nl.

Voor meer informatie over de Raad van Kerken in Nederland of over de drie andere deelnemende kerkgemeenschappen in Zuidhorn en omstreken, ga naar hun eigen websites:
www.gastkerkpkn.nl – website van de Gereformeerde Kerk (PKN) in Zuidhorn (Gastkerk)
www.dorpskerkzuidhorn.nl – website van de Hervormde Gemeente (PKN) in Zuidhorn (Dorpskerk)
www.doopsgezindnoord.nl – website van de Doopsgezinde Gemeente in Noordhorn

www.raadvankerken.nl – website van de Raad van Kerken in Nederland