Raad van Kerken Zuidhorn

Raad van Kerken Zuidhorn

De Raad van Kerken Zuidhorn is opgericht in 1977. De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente in het Westerkwartier, de Gereformeerde Kerk PKN (Gastkerk) te Zuidhorn, de Hervormde Gemeente PKN (Dorpskerk) te Zuidhorn en de Rooms-katholieke Jozefgemeenschap in Zuidhorn. De mogelijkheid tot deelname van andere plaatselijke kerken staat open. De Raad van Kerken wil vorm en inhoud geven aan de plaatselijke oecumene. Daarnaast dient de Raad als ontmoetingsplaats voor de kerkgenootschappen ter plaatse. Binnen de Raad wordt gesproken over gemeenschappelijke aandachtsvelden en onderwerpen van bezinning. De Raad kan initiatieven nemen en voorstellen doen met betrekking tot kerkelijke en maatschappelijke zaken.

Via deze link kunt u de digitale versie van het Witte Boekje, het winterwerkprogramma van het seizoen 2022-2023 raadplegen, u leest daar ook hoe zich kunt opgeven. 

Voor meer informatie over de Raad van Kerken, ga naar www.raadvankerkenzuidhorn.nl.

Voor meer informatie over de Raad van Kerken in Nederland of over de drie andere deelnemende kerkgemeenschappen in Zuidhorn en omstreken, ga naar hun eigen websites:
www.gastkerkpkn.nl – website van de Gereformeerde Kerk (PKN) in Zuidhorn (Gastkerk)
www.dorpskerkzuidhorn.nl – website van de Hervormde Gemeente (PKN) in Zuidhorn (Dorpskerk)
www.doopsgezindnoord.nl – website van de Doopsgezinde Gemeente in Noordhorn

www.raadvankerken.nl – website van de Raad van Kerken in Nederland