Diaconie  Jozefgemeenschap

Algemeen

Diaconie zoals het is vormgegeven binnen de Jozefgemeenschap

‘Vangnet’ eigen gemeenschap

 • De bezoekgroep bezoekt zieken, ouderen en nabestaanden van een overledene. Neem gerust contact op indien u of uw familielid hier prijs op stelt.
 • Koffie-ochtenden (elke zondag en 3e donderdag in de maand).
 • Kerststukjes voor de zieken en ouderen gemaakt door de jongeren.
 • Knutselwerkjes/tekeningen voor de zieken en ouderen gemaakt door de kinderen.
 • Taallessen aan vluchtelingen in Westerkwartier door parochianen (op de pastorie of bij mensen thuis).
 • Vervoer van parochianen naar de kerk, het ziekenhuis, etc. door parochianen.

Voedselbank Westerkwartier

Voedselbank Westerkwartier biedt noodhulp aan mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Ook organiseert de Voedselbank de ‘Jarige Job’ actie. Bij de ingang van de Jozefkerk (voorportaal) staat een krat waar u in natura producten (houdbaar voedsel, verzorgingsproducten, etc.) kunt doneren. Een of twee keer per maand brengt een vrijwilliger van onze Jozefgemeenschap deze producten naar de Voedselbank Westerkwartier. Helpt u mee?

Daarnaast is er een keer per jaar een collecte tijdens de zondagsviering. Voor meer informatie, zie https://voedselbankwesterkwartier.nl/site/

Stichting Platform Kerken Westerkwartier (PKW)

De Jozefgemeenschap is aangesloten bij het Platform Kerken Westerkwartier, een samenwerkingsverband dat zich richt op de vermindering van eenzaamheid en armoede in de gemeente Westerkwartier. De speerpunten zijn: bezoekwerk, wijkteams, ontmoetingsmiddagen, financiële hulp (Stichting Noodfonds Westerkwartier) en begeleiding (Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier). De Jozefgemeenschap draagt jaarlijks financieel bij aan de kosten en heeft een vrijwilliger als lid in het PKW-bestuur. Daarnaast is er een keer per jaar een collecte tijdens de zondagsviering voor PKW.

Voor meer informatie, zie: onderstaande websites

INLIA

De Jozefparochie heeft in 1999 het Charter van Groningen ondertekend.  Dit document is een beginselverklaring, door geloofsgemeenschappen ondertekend als zichtbaar teken van de erkenning van een zelfstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van asielzoekers en vluchtelingen die in nood verkeren. Al sinds jaar en dag staat INLIA klaar voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. Een deel van de werkzaamheden van INLIA wordt vormgegeven in de LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening; voorheen Bed, Bad, Brood+). De LVV biedt onderdak aan dakloze asielzoekers en zoekt samen met deze mensen naar een toekomstperspectief: soms in Nederland, soms in het land van herkomst en soms in een derde land. Het verblijf bij INLIA is tijdelijk. Het is een tussenstop om tot rust te komen en ruimte te hebben om met professionele hulp van INLIA na te denken over de toekomst en daar vervolgens actief aan te werken.

De Jozefgemeenschap steunt INLIA financieel, is betrokken bij hun activiteiten en werft regelmatig vrijwilligers voor vrijwilligerswerk bij INLIA (opvang in vaste locatie en noodopvang in kerken).  Er is elk jaar een collecte voor INLIA.

Ilagan-Filipijnen

Elk jaar wordt er in februari een collecte gehouden voor Ilagan. Onze Jozef- gemeenschap heeft via het bisdom Groningen-Leeuwarden in de jaren 80 en 90 een band opgebouwd met het bisdom Ilagan in de Filipijnen. Dit contact is gebleven. Er is hulp gestart om arme gezinnen met schoolgaande kinderen te ondersteunen. De projecten worden gekozen door Willy en Lida Winkels die in Ilagan wonen.

Naast de collecte, worden er gedurende het hele jaar oude postzegels verzameld. De opbrengst is voor Ilagan. U kunt oude postzegels inleveren in het doosje achterin de kerk.

GroeneKerk

De Jozefkerk is aangesloten bij: https://www.groenekerken.nl/

Andere collectes op zondag

 • De bezoekgroep bezoekt zieken, ouderen en nabestaanden van een overledene. Neem gerust contact op indien u of uw familielid hier prijs op stelt.
 • Koffie-ochtenden (elke zondag en 3e donderdag in de maand).
 • Kerststukjes voor de zieken en ouderen gemaakt door de jongeren.
 • Knutselwerkjes/tekeningen voor de zieken en ouderen gemaakt door de kinderen.
 • Taallessen aan vluchtelingen in Westerkwartier door parochianen (op de pastorie of bij mensen thuis).
 • Vervoer van parochianen naar de kerk, het ziekenhuis, etc. door parochianen.