...

Walfriedgemeenschap

Welkom

Lokale werkgroepen Walfried

Zaalruimte Emmauskerk bespreken:
U kunt zaalruimte bespreken via:
e-mail, klik op deze link

Catechese staat voor toerusting, verrijking en verdieping van ons geloof in al onze levensfasen.

 • KindernevendienstContactpersoon: Mayke Scholma

  tel: 050 542 4120

  e-mail

 • JongerencatecheseContactpersonen: Rudi Kikkert

  tel: 050 5422311

  e-mail

 • VolwassenencatecheseVormselcatechese

  Contactpersoon: Trees Brugmans

  tel: 050-5413025

  e-mail

 • Eerste H. Communie

  Contactpersoon: Esther Bolink

  tel: 06 11 43 45 34

  e-mail

   

Liturgie is het geheel van gebeden, liederen, rituelen en symbolen van de eredienst. In de liturgie gaan we samen op zoek naar spiritualiteit om zo God op het spoor te komen.

 • Contactpersonen:
  Marian Bouwman
  tel: 050-5491448
  e-mail
 • Lexia Koch
  tel: 050 5422 539
  e-mail
 • Thuiscommunie
  Contactpersoon: Cor Scholma
  tel: 050 542 4120
  e-mail

Diaconie heeft alles te maken met dienstbaar zijn aan mensen, daartoe geïnspireerd door Jezus van Nazareth. En dan gaat het niet alleen om geld geven, maar om heel die zorg voor elkaar in de breedste zin van het woord.

Paulus ging niet alleen op weg om arme mensen geld te geven, maar ook om de christengemeenten met elkaar in contact te brengen; hij nam verhalen mee en de groeten van mensen.

Ontmoeting creëren, elkaar verhalen vertellen over je leven, over hoe het met je gaat, is ook diaconie. Je bent er als kerk niet alleen voor je eigen ‘club’, maar voor de hele samenleving.

 • Bezoekersgroep
  Contactpersoon: Cor Scholma
  tel: 06-20747156
  e-mail
 • Vrede, ontwikkeling en missie
  Contactpersoon: Piet van Gijssel
  tel: 050 542 3892
  e-mail
 • Werkgroep Suriname
  Contactpersoon: Cor Scholma
  tel: 06-20747156
  e-mail
 • Automobilistendienst
  Contactpersoon: Trees Brugmans
  tel: 050 541 3025
  e-mail

De oecumene richt zich op het bevorderen van de samenwerking en de eenheid van de christelijke kerken. De parochie werkt samen met de PKN gemeente Damsterboord in Lewenborg en de PKN gemeente de Bron in Beijum/de Hunze.

 • Contactpersoon:
  Chretién Schouteten
  Telefoon 050 302 2086
  e-mail
 • Oecumenische liturgiewerkgroep Beijum/de Hunze
  Contactpersoon: Lexia Koch
  tel: 050 5422 539
  e-mail

De Walfried-gemeenschap doet mee aan de jaarlijkse financiële actie “Kerkbalans”. Ook in 2017, zijn hiermee weer vele vrijwilligers uit de parochie actief.

 In de Kerkbalansbrochure leest u alles over de financiële actie. Het bedrag dat u de parochie schenkt, is bestemd voor onze lokale gemeenschap.
Onze Kerkbalansbrochure bestaat uit 8 bladzijden en is hier te downloaden.
Alvast dank!
Contactpersoon:
Frans Haverkort
tel: 050 4042711
e-mail

Emmauskoor
Secretaris: Gerard Sleumer
tel: 050-3061579

e-mail

Ala Kondre koor
Contactpersoon: Jan Janssens
tel: 050 541 4047

e-mail

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.