Lokale werkgroepen Walfried

Walfriedgemeenschap

Werkgroepen

 

Er zijn verschillende manieren om betrokken te zijn binnen de Walfriedgemeenschap. Het deelnemen aan een werkgroep is een van de mogelijkheden. Trouwens, meerdere werkgroepen zijn op dit moment op zoek naar vrijwilligers!

Emmauskerk

Emmauskerk

contactpersoon

Zaalruimte Emmauskerk bespreken:
e-mail, klik op deze link

Er zijn meerdere ruimtes in de Emmauskerk die gehuurd kunnen worden voor een gelegenheid, cursus, lezing enz. Neemt u gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Catechese

Catechese

contactpersonen

 • Kindernevendienst
  Mayke Scholma
  ; tel: 050 542 4120; e-mail
 • Volwassenencatechese Vormselcatechese
  Trees Brugmans
  ; tel: 050-5413025; e-mail
 • Eerste H. Communie
  Esther Bolink
  ; tel: 06 11 43 45 34; e-mail

Catechese staat voor toerusting, verrijking en verdieping van ons geloof in al onze levensfasen.

Liturgie

Liturgie

contactpersonen

 • Marian Bouwman: tel: 050-5491448; e-mail
 • Lexia Koch: tel: 050 5422 539; e-mail
 • Thuiscommunie: Contactpersoon: Cor Scholma
  tel: 050 542 4120; e-mail

Liturgie is het geheel van gebeden, liederen, rituelen en symbolen van de eredienst. In de liturgie gaan we samen op zoek naar spiritualiteit om zo God op het spoor te komen.

Diaconie

Diaconie

contactpersonen

 • Bezoekersgroep
  Cor Scholma; tel: 06-20747156; e-mail
 • Vrede, ontwikkeling en missie
  Piet van Gijssel; tel: 050 542 3892; e-mail
 • Werkgroep Suriname
  Cor Scholma; tel: 06-20747156; e-mail
 • Automobilistendienst
  Trees Brugmans; tel: 050 541 3025; e-mail

Diaconie heeft alles te maken met dienstbaar zijn aan mensen, daartoe geïnspireerd door Jezus van Nazareth. En dan gaat het niet alleen om geld geven, maar om heel die zorg voor elkaar in de breedste zin van het woord.

Paulus ging niet alleen op weg om arme mensen geld te geven, maar ook om de christengemeenten met elkaar in contact te brengen; hij nam verhalen mee en de groeten van mensen.

Ontmoeting creëren, elkaar verhalen vertellen over je leven, over hoe het met je gaat, is ook diaconie. Je bent er als kerk niet alleen voor je eigen ‘club’, maar voor de hele samenleving.

Oecumene

Oecumene

contactpersonen

 • Chretién Schouteten: Telefoon 050 302 2086; e-mail
 • Oecumenische liturgiewerkgroep Beijum/de Hunze
  Lexia Koch: tel: 050 5422 539; e-mail

De oecumene richt zich op het bevorderen van de samenwerking en de eenheid van de christelijke kerken. De parochie werkt samen met de PKN gemeente Damsterboord in Lewenborg en de PKN gemeente de Bron in Beijum/de Hunze.

Financiën

Financiën

contactpersoon

 • mevr. Diet Haverkort: tel: 050 4042711; e-mail

De Walfried-gemeenschap doet mee aan de jaarlijkse financiële actie “Kerkbalans”. Ook in 2017, zijn hiermee weer vele vrijwilligers uit de parochie actief.

 In de Kerkbalansbrochure leest u alles over de financiële actie. Het bedrag dat u de parochie schenkt, is bestemd voor onze lokale gemeenschap.
Onze Kerkbalansbrochure bestaat uit 8 bladzijden en is hier te downloaden. Alvast dank!
Emmauskoor

Emmauskoor

contactpersoon

 • Rita Bergman:
 • tel: 050-5420383
 • e-mail
Ala Kondre koor

Ala Kondre koor

contactpersoon

 • Jan Janssens
  tel: 050 541 4047
 • e-mail

Luister naar het Emmauskoor!