...

Walfriedgemeenschap

Welkom

Activiteiten Walfried

Foto’s van de afscheidsviering VVKL op 4 september.
Alle foto’s gemaakt door Bob Bouchier.

Foto’s van de Pinksterviering 2017, gemaakt door Bob Bouchier.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.