Actie Kerkbalans 2024

Beste medeparochiaan van de Hildegardparochie,

Het is in 2024 de vijftigste keer dat de actie Kerkbalans landelijk wordt gehouden. “Geef vandaag voor de kerk van morgen”, ziet u
hiernaast als motto staan.

Vitaliteit

Dat motto sluit helemaal aan bij waar we als parochiebestuur mee bezig zijn: hoe kunnen we vandaag ervoor zorgen dat we ook morgen nog een vitale parochie zijn? Vitaal: “krachtig en energiek” geeft het woordenboek als omschrijving.
Bij “vitaal” denken we in de eerste plaats aan onze parochianen en vrijwilligers. Het worden er minder, hun gemiddelde leeftijd wordt hoger, het aantal vrijwilligerstaken dat ieder van hen heeft, wordt groter.
We denken ook aan onze kerkgebouwen: ze vragen veel onderhoud, ze warm stoken in de winter is kostbaar.
En natuurlijk denken we ook aan de financiën: waar blijven we alles van betalen: onze pastores, onze gebouwkosten, de vieringen?

Kerkbalans

U kunt daar bij helpen! Velen van u doen dat al, gelukkig. U kunt met ons (blijven) meedenken over de toekomst. U kunt vrijwilligerstaken (blijven) uitvoeren. En waar het in deze brief natuurlijk vooral om gaat: u kunt de actie Kerkbalans (blijven) steunen. We zijn blij met alles wat u (extra) kunt missen.
Laten we er samen voor zorgen dat we een vitale parochie blijven.

Met vriendelijke groet, het parochiebestuur:
Arjen Jellema pr.
Benno Haarman
Ria de Kleijn
Aad Stolwijk
Louk Costongs

Salvatorgemeenschap:
NL84 INGB 0000 9509 51

Walfriedgemeenschap:
NL08 INGB 0002 4651 31

Nicolaasgemeenschap:
NL34 INGB 0000 9643 64

Jozefgemeenschap:
NL26 RABO 0375 8066 87