Actie Kerkbalans 2023

Beste parochiaan van de Hildegardparochie,

Wat kan de wereld snel veranderen. In 2020 en 2021 was de coronapandemie het belangrijkste waarover iedereen sprak. In 2022 is dit op de achtergrond geraakt en ingehaald door ander nieuws: de oorlog in Oekraïne, stikstof, energieschaarste. Dat heeft ook zijn weerslag op het wel en wee van onze parochie. Parochianen dragen bij aan de opvang van Oekraïners, we leven mee met onze “agrarische” medeparochianen, en de thermostaat is omlaag gegaan in de kerken.

Financiële gevolgen

Al deze veranderingen hebben ook een financiële weerslag. Ze hebben gevolgen voor u als parochiaan: u bent meer geld kwijt aan energie en boodschappen. Dus wie het toch al niet breed had, zakt naar de armoedegrens of zit daar al overheen.

Maar we merken dit ook als parochie. Bij ongewijzigd beleid zijn we per jaar 100.000 euro meer kwijt aan gas en elektriciteit voor onze vier kerkgebouwen. Dat geld hebben we niet, dus daarom ontkomen we er niet aan om minder te stoken. En we rekenen natuurlijk op uw steun.

Kerkbalans

We doen zoals ieder jaar een beroep op u om Kerkbalans te blijven steunen. De inflatie is momenteel meer dan 10%, dus we hopen dat u in staat bent om uw bijdrage mee te laten groeien. Maar ook als dat niet kan, we zijn blij met alles wat u kunt missen!

 

Met vriendelijke groet, het parochiebestuur:

Arjen Jellema pr.
Ale Jan Algra
Louk Costongs
Benno Haarman
Aad Stolwijk

januari 2023

Salvatorgemeenschap:
NL84 INGB 0000 9509 51

Walfriedgemeenschap:
NL08 INGB 0002 4651 31

Nicolaasgemeenschap:
NL34 INGB 0000 9643 64

Jozefgemeenschap:
NL26 RABO 0375 8066 87