Verslag 2e Synodale gespreksronde

9 april 2024

Verslag van de bijeenkomst Synodale weg – De rol van de vrouw in de kerk - Hildegard van Bingenparochie

Opening en inleiding door pastores

Een van de pastores heet iedereen van harte welkom. Er gaat een lijst rond waar aanwezige parochianen hun naam en mailadres op kunnen schrijven als ze het verslag van de avond willen ontvangen. Thema van vanavond is de rol en positie van vrouwen in de Kerk. Rondgedeeld wordt een document met een samenvatting uit het slotdocument van de synode van 2023 over de rol van de vrouw binnen de Kerk. We lezen een stukje uit de Bijbel en bidden met elkaar ter opening.

Het synodale proces is in 2021 begonnen. Paus Franciscus wil graag dat gelovigen en geloofsgemeenschappen wereldwijd een bepaalde houding gaan inoefenen, elkaar begeleiden op de geestelijke weg om samen onze roeping tot zending waar te maken. We willen een synodale (samen op weg) kerk zijn. In oktober 2023 is in Rome gesproken over wat er in 2021 wereldwijd is opgehaald in het kader van het synodaal proces. Mannen en vrouwen uit Rooms Katholieke Kerk wereldwijd waren bij elkaar en hadden stemrecht. Dit waren dus zowel gewijde als ongewijde katholieken. Van deze bespreking is een slotdocument verschenen (te vinden op de site van de RKK in Nederland en op de website: www.netwerkkatholiekevrouwen.nl). In februari 2024 kwam er bericht dat er een nieuwe ronde van de synode zou komen waarin vier thema’s met parochianen besproken kunnen worden. Helaas lukte het maar om één avond te beleggen en kan dus niet over alle vier de thema’s met elkaar worden gesproken binnen onze parochie. Gekozen is voor het bespreken van de vragen die horen bij het thema “vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.”

Van deze avond wordt een verslag gemaakt dat wordt opgestuurd naar de bisschoppen en daarna naar Rome. De synode in 2024 gaat zich voornamelijk richten op het zijn van een synodale kerk. Daarnaast komen er een aantal aanvullende vragen aan de orde in deelcommissies die in de zomer van 2025 verslag gaan uitbrengen. In een van deze commissies wordt gesproken over de vraag of vrouwen diaken gewijd zouden moeten kunnen worden. Deze vraag komt dus niet tijdens de synode in oktober 2024 aan bod. De avond is verdeeld in drie rondes:

  1. Luisterronde: Wat vind ik van de gespreksvragen? Parochianen kunnen hun visie geven op de vragen.
  2. Luisterronde: Wat doet hetgeen gezegd is met mij? Parochianen kunnen aangeven wat het geen tot nu toe gezegd is bij hen oproept.
  3. Gespreksronde waarbij we met elkaar in gesprek gaan over het gezegde tijdens de eerste twee rondes.