...

Nicolaasgemeenschap

Welkom

Nicolaasraad, contact

De NICOLAASRAAD bestaat uit de volgende leden:

 

Anneke Hooymans

Anneke Hooymans

Voorzitter

Sylvia Berbers

Sylvia Berbers

secretariaat

Agnes Fieten

Agnes Fieten

Lid

Visie en prioriteiten

Wij zijn de Nicolaasraad van de locatie H. Nicolaas binnen de H. Hildegardparochie. Nu de fusie afgerond is, is het een goed moment om na te denken over de vragen ‘Wat is nu eigenlijk een parochie?’, ‘Wat staat ons te doen als locatieraad?’

Naast ‘parochie’ en ‘locatie’ wordt er ook gesproken over ‘gemeenschap’. Dit laatste komt van ‘geloofsgemeenschap’. Wij zijn een gemeenschap vanuit ons geloof en dat geloof maakt ons tot een gemeenschap.
Het gaat om geloof in God ‘die er zal zijn’, God die de Tien Worden geeft en die zich laat kennen als bron van liefde.
Het gaat om geloof in Jezus die er was om God en mensen te dienen door naastenliefde, vergeving. Hij bood hoop vanuit het vertrouwen dat bij God niets onmogelijk is. Hij verrees en leeft voort onder mensen die bezield zijn door de goede Geest. In die Geest bestaan wij als een gemeenschap die zich opgenomen weet in de katholieke traditie.

Vanuit dat geloof kunnen wij iets zeggen over ons als gemeenschap.
Wij vinden het belangrijk
dat iedereen mee kan doen,
dat er ruimte is voor verscheidenheid,
dat er aandacht is voor elkaar en het welzijn van allen en daarbij hebben wij een missie ‘naar buiten’,
dat de gemeenschap een plek is waar je inspiratie ontvangt en deelt, waarin je tot reflectie komt op je eigen bestaan,
en daarom komen wij samen, vieren wij samen en zetten wij ons samen in voor de gemeenschap.

Contactformulier

Via onderstaand formulier kunt u een bericht sturen naar de Nicolaasgemeenschap.

Stuur ons een bericht

De privacyverklaring van de H. Hildegard van Bingenparochie kunt u HIER INZIEN.

Privacy

15 + 12 =

Info

De Nicolaasraad is ook te bereiken via:

Postadres: Irenelaan 2,
9752 LS Haren

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.