Givt uitleg- en handleiding

Digitaal collecteren:

Om de collecte opbrengsten te verhogen gaan we de mogelijkheden voor digitaal collecteren uitbreiden. Steeds minder mensen hebben contant geld op zak en betalen digitaal. We werken al een paar jaar met de Scipio-app maar daar maakt maar een beperkt aantal parochianen gebruik van. Daarom hebben we gekeken naar andere manieren van digitaal collecteren die makkelijker toegankelijk is. Wij gaan nu gebruik maken van de Givt-app. Daarmee is het digitaal rechtstreeks deelnemen aan de collecte in de kerk mogelijk.
Je kan zelf de app downloaden vanuit de app-store of Play-store op je smartphone.
Als je de Givt-app installeer en daarbij een machtiging verleent om de giften die je doet automatisch van je rekening af te schrijven, kan je aan vele goede doelen geven. Jaarlijks krijg je een overzicht van al je giften die zo aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.
In de kerk ligt er een zender in de collecteschaal. In plaats van je portemonnee te pakken en geld in de schaal te doen, pak je nu je telefoon open de Givt-app, houd hem bij de schaal en terwijl de schaal verder gaat kan je het bedrag intoetsen wat je wilt geven. Geven door een QR-code scannen kan ook b.v. voor een kaarsje opsteken bij Maria. Thuis bijdragen aan de collecte willen we mogelijk maken door de collectedoelen met een QR-code te publiceren in Vierkant en de website.
In de app staan veel deelnemende kerken en goede doelen. Daar komen onze gemeenschappen ook in te staan. De eerste keer moet je die opzoeken in de lijst maar daarna staat hij automatisch bovenaan.

De Scipio-app gaan we uitfaseren door de deelnemers te vragen hun tegoed niet meer op te waarderen. Totdat je tegoed op is kan je het nog benutten voor collectes voor de eigen gemeenschap. Met de Givt-app hoef je geen tegoed vooraf te betalen.

Hiernaast staan de collecten qr-codes voor alle 4 de geloofsgemeenschappen van de Hildegardparochie.

Hieronder staat het stappenplan om Givt-app te installeren en hoe u geld kunt doneren voor de collecten.

"

collecten
Jozefgemeenschap

collecten
Walfriedgemeenschap

collecten
Nicolaasgemeenschap

collecten
Salvatorgemeenschap

Stappenplan:

------Stap 1-------

------Stap 3-------

------Stap 5-------

------Stap 2-------

------Stap 4-------

------Stap 6-------