...

Parochiebestuur

Bestuur H. Hildegard van Bingenparochie

met ingang van 1 januari 2023

 

Arjen Jellema

Arjen Jellema

Voorzitter

Benno Haarman

Benno Haarman

Vicevoorzitter

Ale Jan Algra

Ale Jan Algra

Secretaris

Aad Stolwijk

Aad Stolwijk

Penningmeester

Louk Costongs

Louk Costongs

Communicatie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.