Parochiebestuur

H. Hildegard van Bingenparochie

Bestuur

met ingang van 1 juli 2023

Arjen Jellema

Voorzitter

Benno Haarman

Vicevoorzitter

Ria de Kleijn

Secretaris

Aad Stolwijk

Penningmeester

Louk Costongs

Communicatie