Nicolaasgemeenschap

Welkom

Lokale werkgroepen Nicolaas

De Nicolaasgemeenschap kan functioneren dankzij vele parochianen die actief zijn in diverse werkgroepen. Nieuwe parochianen en vrijwilligers zijn altijd welkom om zich ergens bij aan te sluiten. Hebt u belangstelling, meldt u zich dan bij een van de leden van de Nicolaasraad. Hier onder volgt een opsomming van werkgroepen, maar de lijst is nog niet volledig.

Werkgroep KIK

Kind in KerkDe werkgroep Kind in Kerk (KIK) organiseert eenmaal per maand een activiteit waarbij kinderen van de basisschool betrokken worden. Dit kan een gezinsviering zijn of een viering met een kindernevendienst of een viering waarbij het kinderkoor en andere kinderen een rol hebben.
Ook organiseert de werkgroep KIK op vier zondagen in de Adventstijd en Veertigdagentijd een kindernevendienstproject tijdens de vieringen. Alle activiteiten van de werkgroep KIK worden vermeld in het parochieblad Vierkant en in de nieuwsbrief van de Nicolaasgemeenschap die maandelijks achterin de kerk ligt.

Werkgroep Jongeren

Jongeren van de brugklas tot derde klas middelbare school komen een aantal keren per jaar met begeleiders bijeen op een vrijdagavond van 19.30 – 21.00 uur. Na een opening met een kaarsenritueel volgt een inhoudelijk onderwerp, in de vorm van een spel, film, of opdracht en discussie. De avond wordt altijd met een gezellig moment afgesloten.

Werkgroep Misdienaars

Bij voorkeur worden bij elke viering twee misdienaars ingedeeld. Vanaf de Eerste Communie kan een misdienaar worden aangemeld. Ook wordt gediend bij uitvaarten, als het kind dat wil en de school daarvoor toestemming geeft.

Werkgroep Catechese

Na de Eerste Communie kunnen de kinderen worden aangemeld voor de catechese. Op zes zaterdagmiddagen per jaar van 16.00-17.30 uur vinden bijeenkomsten plaats per leeftijdsgroep in het parochiecentrum of op school. De onderwerpen gaan over een Heilige, kerkelijk ritueel of een bijbelonderwerp, middels een inhoudelijke verdieping en een creatieve verwerking. Ouders begeleiden deze groepen.

Nicolaaskoor

Het dames-en herenkoor repeteert elke woensdagavond om 20.00 uur in het parochiecentrum en begeleidt vieringen in de Nicolaaskerk op vooraf vastgestelde data. De dirigent is Sievert Holman. De begeleiding op het orgel vindt plaats door diverse organisten.

Kinderkoor

Het kinderkoor met kinderen in de basisschool leeftijd vanaf groep 4 repeteert elke donderdagmiddag meteen uit school in het parochiecentrum (behalve in vakanties). Een aantal keren per jaar vindt een gezinsviering plaats waarbij het kinderkoor zingt. Het kinderkoor zingt ook bij de startviering, op de Kerstavond gezinsviering, bij Palmpasen en bij de Eerste Communie. De dirigent is Sievert Holman, die tevens begeleidt op de piano.

Werkgroep Kosters

De koster zorgt voor een goed verloop van de vieringen, van opening van de kerk tot sluiting.

Werkgroep Lectoren

Bij elke viering is een lector ingeroosterd, die de pastor begeleidt tijdens de liturgie. De lector houdt de Eerste Lezing, doet de voorbeden en biedt assistentie bij het uitreiken van de Communie.

Werkgroep Gastvrouwen/Heren

Een gastheer-of vrouw ontvangt de parochianen en biedt hen het liturgieboekje of -overzicht en een zangbundel aan.

Werkgroep Collectanten

Per collecte zorgen twee collectanten voor de inning van de giften, die na afloop in de kluis worden opgeborgen. Ook worden de meegebrachte producten voor de Voedselbank opgeborgen.

Werkgroep Bloemversiering

Leden zorgen ervoor dat de bloemen in de kerk worden verzorgd en worden vervangen door bij de liturgie passende nieuwe boeketten.

Werkgroep Lucia

Elke eerste donderdag van de maand komt de werkgroep Lucie bij elkaar in het parochiecentrum om met elkaar te handwerken.

Werkgroep Concerten

Eenmaal per jaar organiseert de werkgroep concerten een zondagmiddagconcert voor de parochianen en andere belangstellenden.

Werkgroep Seniorenbijeenkomsten

Enkele keren per jaar vindt een seniorenbijeenkomst plaats op een maandagmiddag, waarbij een interessante voordracht centraal staat.

Werkgroep Verhalen bij de koffie

Enkele keren per jaar volgt na een zondagsviering een ‘interessante lezing’ van hooguit een half uur, onder het genot van koffie met iets lekker.