...

Vieringen

op alle 4 locaties van de Hildegardparochie
Live-Stream
Locatie
 • Buitenviering in Thesinge
 • Emmauskerk
 • Jozefkerk
 • Nicolaaskerk
 • Salvatorkerk
Voorganger
 • dienst onder leiding van parochianen
 • n.n.b.
 • pastoor Arjen Jellema
 • pastor A. Hillhorst-Joosten
 • pastor Marika Meijer
 • pastor Myriam Oosting
 • pater Hugo
Viering
 • Aanbidding
 • Ala Kondre
 • Antilliaanse gemeenschap
 • Eucharistieviering
 • Oecumenische viering PKN
 • Oecumenische viering RK
 • Raad van Kerken Zuidhorn
 • Vespers
 • Woord- en communieviering
 • mannen Schola
 • zie meer info
Maand
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
 • Datum
 • Zondag
 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • Zaterdag
 • Resetten

  deelnemen aan collecte(s) via de app

  Deze vieringenkalender is mede tot stand gekomen door een gratis beschikbaar gestelde pro licentie van The Events Kalendar.

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.