Walfriedgemeenschap

Welkom

Catalogus Interkerkelijke Bibliotheek

Interkerkelijke bibliotheek Emmauskerk

L.S.
Sinds febr. 2014 heb ik samen met de vereniging van kerken in Lewenborg (opgeheven sinds januari 2019) de interkerkelijke bibliotheek in de Emmauskerk een breder draagvlak kunnen geven door samen te werken met de pastor mw. J.J. van Mourik-de Voogd van de Restoration Church. Zij kerken elke zondagmiddag in de Emmauskerk. Samen met deze pastor verzorg ik de uitleen van religieuze boeken. Een keer in de 2 á 3 jaar is er overleg met de PKN-gemeente Damsterboord en het katholieke Walfried-gemeenschaps-bestuur.
Omdat het vaak moeilijk is een keuze te maken uit de veelheid aan boeken maken we 1 keer per 2 maanden op de 1e zondag van de maand na de oecumenische dienst van 11.15 u. een boekentafel. Daarop leggen we boeken, die én bij de tijd van het jaar passen én bij het thema van de oecumenische viering. En natuurlijk ook de recent aangeschafte boeken. Regelmatig schaffen we nieuwe boeken aan of we ontvangen boeken van parochianen. In het kerkblad Rotonde kunt u lezen welke boeken dat zijn. Ook kunt u natuurlijk op de schuine legplanken kijken, waar u net als op de website ook een catalogus vindt. In de laatste maanden van elk kalenderjaar verkopen we gedateerde of gekregen boeken voor 50 eurocent per stuk. De opbrengst komt ten goede aan de inkoop van nieuwe boeken en administratief materiaal.

Catalogus inzien?

U kunt hier alle boeken zien in de interkerkelijke bibliotheek zien. Het boekenbestand is bijgewerkt t/m december 2022.

Nieuwsgierig geworden? Kom eens langs! We zijn elke donderdagavond van 19.30 u. tot 20.30 u. aanwezig én als er op de 1e zondag van de maand een oecumenische viering in de Emmauskerk is. (Dat kunt u vinden in het kerkblad Rotonde) Mocht er i.v.m. corona een lockdown worden afgekondigd, waarbij alle winkels en theaters en openbare bibliotheken zijn gesloten, dan doen wij dat ook. Normaal zijn wij alleen in de basisschoolvakanties en op feestdagen die op donderdag vallen gesloten.

Ineke Siersema en Jacoba van Mourik-de Voogd