Tarieven Kerkelijke Diensten 2018

Tarieven voor kerkelijke diensten

Onderstaand de tarieven voor kerkelijke diensten zoals deze gelden in 2023

 • De tarieven verschillen voor parochianen die in de afgelopen jaren wel resp. niet structureel hebben bijgedragen aan de Aktie Kerkbalans.
 • De budgethouder van de locatieraad bepaalt of dat al dan niet het geval is.
 • De locatieraad is bevoegd om te bepalen dat voor niet-KB-betalende parochianen andere (hogere) tarieven gelden.
 • De pastores zijn bevoegd om in individuele gevallen op grond van sociale overwegingen – en na afstemming met de budgethouder van de locatieraad – een korting te verlenen in de vorm van een zeker percentage op de normaal geldende tarieven.
Kerkelijke dienst Parochianen die KB-bijdrage betaalden Parochianen die geen KB-bijdrage betaalden

Doop tijdens een reguliere viering of in een aparte viering (bij voorkeur in aansluiting op een reguliere viering)

 • incl. voorbereiding met pastor
 • incl. doopkaars
vrijwillige bijdrage vrijwillige bijdrage

Trouw- of rouwdienst door pastor in kerkgebouw van de parochie

 • incl. voorbereiding met pastor
 • incl. huwelijkskaars
 • excl. kosten van organist, koor en/of dirigent (vanaf € 80)
 • excl. kosten boekjes (€ 0,50 /stuk)
 • Excl. kosten van bloemen
€ 500 € 750

Trouw- of rouwdienst door pastor op locatie elders

 • incl. voorbereiding met pastor
 • incl. huwelijkskaars
 • excl. alle kosten voor locatie elders, dirigent, koor, bloemen etc.
 • excl. reiskosten pastor (€ 0,32 /km)
€ 350 € 600

Assistentie door pastor bij een viering elders (bijv. bij gemengd huwelijk)
excl. reiskosten pastor (€ 0,32 /km)

€ 200 € 300
Misstipendia Eerste 5 lezingen gratis
Volgende lezingen € 10 per keer
Eerste 5 lezingen gratis
Volgende lezingen € 10 per keer