Hildegardparochie

Tarieven voor kerkelijke diensten in 2018

  • Deze tarieven gelden alleen voor parochianen die een kerkbijdrage (KB) hebben betaald.
  • De budgethouders van de locatieraden bepalen welke parochianen wel/niet onder deze regeling vallen.
  • De locatieraad is bevoegd om te bepalen dat voor niet-KB-betalende parochianen andere (hogere) tarieven gelden.
  • De pastores zijn bevoegd om in individuele gevallen op grond van sociale overwegingen – en na afstemming met de lokale budgethouder – een korting te verlenen in de vorm van een zeker percentage op de normaal geldende tarieven.
  • Normaliter wordt er tijdens een uitvaartdienst een collecte gehouden voor de eigen parochie. Het is mogelijk om zelf een bestemming voor de collecte te bepalen of om geen collecte te houden. In deze twee gevallen betaalt u de parochie € 150.
Kerkelijke dienst Tarief 2018
Doop tijdens een reguliere viering € 50
Doop in een aparte doopviering € 100
Trouw- of rouwdienst door pastor in eigen kerkgebouw € 500
Trouw- of rouwdienst door pastor op locatie elders € 350
Reiskosten pastor € 0,32 per km
Misstipendia

Eerste 5 lezingen gratis

Volgende lezingen € 10 per keer

Kosten boekwerkjes € 0,50 per stuk
Bijkomende kosten (bloemen, koffie, thee, organist, koor) Lokaal kostendekkend bepaald
Zelf bestemmen van de opbrengst van de collecte of afkoop van de collecte € 150