Welkom op de nieuwspagina van de Hildegardparochie

Hier vindt u een overzicht van alle actuele nieuwsberichten

Collecte voor Sulawesi op 14 oktober

De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept via de bisdommen parochies op om zondag 14 oktober een extra collecte te houden voor Sulawesi. De opbrengst is bestemd voor directe noodhulp die door de ter plekke wonende zusters FDNSC (dochters van Onze Lieve Vrouw van het...

Lees meer

Jongerenweekend ‘Thy Kingdom come’ in Appelscha

vrijdag 23 november 2018 Over het weekend: Ontmoet oude bekenden en maak nieuwe vrienden. Geniet van de gezelligheid, sport en spel en de prachtige omgeving in Appelscha. Geef je snel op, je krijgt dan alle informatie. Voor jongeren van 14 t/m 30 jaar. Via Instagram...

Lees meer

Martinusdag en Vormselweekend 2018

Het vormselweekend zal plaats vinden op de mooie locatie van Nijsingh in Appelscha van 9-11 november. Het zaterdagprogramma (10 november) van het weekend zal worden aangepast zodat het ook voor vormelingen die zich niet een heel weekend kunnen vrijmaken interessant...

Lees meer

Sint Maartendag 2018

“Zie je mij?!” 6e Sint Maartendag De mantel van naastenliefde en solidariteit in de Culturele Hoofdstad van Iepen Mienskip De Sint Maartendag is een tweejaarlijkse diaconale ontmoetingsdag voor alle parochies, PCI’s, diaconiegroepen, pastores en ieder ander met passie...

Lees meer

Congresdag #MeToo en vrouwelijke waardigheid

Kwetsbaarheid en weerbaarheid van vrouwen is op 6 oktober 2018 het thema van de Congresdag Netwerk Katholieke Vrouwen.  Betekent de MeToo-discussie dat vele jaren na de seksuele revolutie er nog niets veranderd is?  Of leven we in een tijd waarin het slachtoffer...

Lees meer

Kerkmuziek in de Salvator 2018-2019

Voor U ligt een boekje dat U hopelijk een jaar lang begeleiden zal. We willen U namelijk graag een overzicht geven van alle vieringen in de Salvatorkerk in de periode tussen september 2018 en september 2019 met een bijzondere muzikale invulling. Alle belangrijke...

Lees meer

Brief van Paus Franciscus – 20 augustus

AAN DE MENSEN VAN GOD
“Als één lid lijdt, lijden alle samen daarmee” (1 Kor 12:26). Deze woorden van Sint-Paulus weerklank ik in mijn hart als ik nogmaals het lijden bevestig dat vele minderjarigen ondergaan door seksueel misbruik, machtsmisbruik en

Lees meer

Startactiviteit jongeren 16 september Groningen

Startactiviteit jongeren op 16 september in Groningen Wat kun je dit keer verwachten? Veel gezelligheid, kanoën rond de singels, de stad Groningen zien, samen eten en Eucharistie vieren met de bisschop. Geef je alvast op ! Leeftijd: 15-30 jaar Kosten: € 5,--...

Lees meer

25e Diaconale Werkavond

25ste Diaconale Werkavond maandag 29 oktober 2018 Commissie Diaconie Zuidwest Hart(d) voor de toekomst Laudato Si’: een oproep van paus Franciscus tot compassie Met medewerking van Caroline Doelman, Solidair Friesland en Peter Bootsma, Noorden Duurzaam In 2015 was de...

Lees meer

Uitnodiging Kostersdagen 2018

Geachte kosters, De Diocesane Werkgroep Liturgie organiseert in oktober 2018 voor beide vicariaten twee studiedagen voor kosters. Ontmoeting en verdieping staan daarin centraal. Voor de ochtend is onze bisschop gevraagd om een lezing te verzorgen. Onder de titel ‘Kan...

Lees meer

Jaarverslag Solidair Groningen en Drenthe

Solidair Groningen & Drenthe is opgericht op 9 maart 2009.
Voorheen stond de organisatie bekend als katholiek steunpunt Drenthe (opgericht in 1989) en Stichting Katholiek Centrum voor welzijnsbehartiging (opgericht in 1957).

Lees meer
Voor lokaal nieuws van de gemeenschappen klikt u op één van onderstaande buttons!