...

Welkom op de nieuwspagina van de Hildegardparochie

Hier vindt u een overzicht van alle actuele nieuwsberichten

Nieuwsberichten van de parochie, het Bisdom en meer…

Bedevaartreis in 2024

Bedevaartreis in 2024

In 2024 weer een Bedevaartreis met pastoor Jellema In 2022 hebben we met 17 parochianen een bedevaartreis gemaakt onder leiding van Pastoor Jellema. We hebben toen in drie dagen het gebied tussen Rijn en Maas verkend. Zij die mee zijn geweest op...

Lees meer
Jaarlijkse gedenkdag H. Titus Brandsma

Jaarlijkse gedenkdag H. Titus Brandsma

Noorden start 27 juli jaarlijkse gedenkdag H. Titus Brandsma Zalige pater Titus Brandsma is vorig jaar op 15 mei heilig verklaard door paus Franciscus. Op donderdag 27 juli a.s., daags na de officiële sterfdatum van H. Titus (26 juli) is in...

Lees meer
Hildegardviering- en meeting in Haren

Hildegardviering- en meeting in Haren

Hildegardviering- en meeting in Haren op 9 JULI 2023 van 10.30 – ca. 15.30 uur Zondag 9 juli is er één viering, de Hildegardviering, voor alle 4 locaties in de Nicolaaskerk in Haren. De woord- en communieviering, waarin pastor Myriam Oosting zal...

Lees meer
Concert rond het Orgel in Haren

Concert rond het Orgel in Haren

CONCERT rond het ORGEL in Haren Op dinsdagavond 6 juni 2023 om 20.15 uur zal voor de eerste maal in de H. Nicolaaskerk in Haren een concert gegeven worden rond het ORGEL. Daarbij zal naast enkele solo-orgelcomposities ook samen met het orgel...

Lees meer
Bonifatiusdag 11 juni 2023

Bonifatiusdag 11 juni 2023

Bonifatius en Titus: ‘Maak werk van je geloof!’ Op zondag 11 juni a.s. is de jaarlijkse  Bonifatiusdag, het feest van de patroonheilige van het noorden in het heiligdom van de Bonifatiuskapel te Dokkum. Naast bisschop Ron van den Hout is deze keer...

Lees meer
Expositie “Faces of Freedom”

Expositie “Faces of Freedom”

Als u in Zuidhorn bij de oecumenische vespers geweest bent, in de Goede Week, dan heeft u Aram Pourjafar (parochiaan van de Jozefgemeenschap) al over de sinds vorig jaar omgekomen Iraniërs horen vertellen, en een deel van haar werk kunnen zien. De...

Lees meer
Salvator Nieuwsbrief 12 maart

Salvator Nieuwsbrief 12 maart

Een waterbron Hemelse Vader,help mij U te zoekenmet heel mijn hart.Geef dat mijn zieldorst heeft naar Uen dat Uw goede gavenen alle inzichtendie Uw Geest mij schenkt,in mij een waterbron worden,“opborrelend tot eeuwig leven (Jo. 4,14), (Bron: Van...

Lees meer
Column van de bisschop 3-2023

Column van de bisschop 3-2023

Energiebesparing en onze kerken De afgelopen maanden hebben parochiebesturen nagedacht over de vraag hoe men energie kan besparen. De uitzonderlijk stijgende energieprijzen nopen ons ertoe iets te doen. Parochiebesturen nemen maatregelen en kunnen...

Lees meer
Vieren in verbondenheid

Vieren in verbondenheid

Misschien denkt u? Vieren in verbondenheid.. heb ik daar al niet eerder over gelezen? Dat klopt. Verleden jaar hebben we het Triduum, de vieringen van Witte Donderdag tot en met de Paaswake, die eigenlijk één geheel vormen voor het eerst kunnen...

Lees meer
Chrismamis 5 april voor jongeren

Chrismamis 5 april voor jongeren

Chrismamis 5 april te Leeuwarden voor jongeren Ooit al eens naar de Chrismamis willen gaan? Geef jezelf dan op voor de activiteit op 5 april in Leeuwarden!De Chrismamis is de eucharistieviering in de Goede Week waarin de bisschop de sacramentele...

Lees meer
Vier.nu Pasen

Vier.nu Pasen

Landelijke website nodigt iedereen uit voor de Veertigdagentijd en Pasen   Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wat vieren we met Palmpasen? De landelijk website www.vier.nu Pasen geeft antwoord op deze...

Lees meer
Leerhuis S&O Voorjaarsbijeenkomsten

Leerhuis S&O Voorjaarsbijeenkomsten

Leerhuis Stad & Ommelanden Het leerhuis is voor mensen die zich vragen stellen over wat “geloof” te maken heeft met hun leven van iedere dag; voor mensen die zoeken naar inspiratie om zinvol te leven, nu in deze tijd; voor mensen die er...

Lees meer
Bezinning dag Palmzaterdag o.l.v. Chris Fictoor

Bezinning dag Palmzaterdag o.l.v. Chris Fictoor

LEERHUIS STAD & OMMELANDENorganiseert:PALMZATERDAG 1 april 2023een bezinning dag met als thema“Lectio Divina”o.l.v. Chris Fictoor De dag is bedoeld voor iedereen die bewust op weg wil naar Pasen en voor zichzelfbehoefte heeft om daar op een...

Lees meer
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.