Feestmaand –  65 Jaar H. Nicolaaskerk

Volg de parochie ook op sociale media:

Gepubliceerd op: 10 juni 2024

FEESTMAAND –  65 JAAR H. NICOLAASKERK

Graag doen wij nogmaals een oproep om uw bijdragen voor de tentoonstelling in de feestmaand (8 sept-6 okt) in het kader van 65 jaar H. Nicolaaskerk, aan de evenementencommissie kenbaar te maken. Samen maken we dan een afspraak hoe we e.e.a. kunnen inpassen. Contact via leden van de evenementencommissie of: expo.nicolaas@outlook.com

En verder…..inmiddels zijn ook de 5 vieringen en enkele andere festiviteiten in die feestmaand grotendeels ingevuld:

 • Zondag 8 september:
  • 09.30 uur openingsviering met Pastor Myriam Oosting met het Nicolaaskoor.
  • 11.00 uur is de opening van de doorlopende tentoonstelling over 65 jaar H. Nicolaaskerk
 • Zondag 15 september:
  • 09.30 uur viering met als gast-voorganger pastor Peter Vos
 • Zondag 22 september:
  • 09.30 uur viering met Pastoor Arjen Jellema en de bekende vaste Gregoriaanse gezangen uit de 8e mis en 3e Credo
 • Maandag 23 september:
  • 15.00 uur extra Seniorenlezing door Anneke Hooymans in de parochiezaal
 • Zondag 29 september:
  • 09.30 Hildegardviering voor alle 4 locaties met pastoor Arjen Jellema en pastor Myriam Oosting.
  • 14.30 uur een feestelijk koorconcert met het Nicolaas-projectkoor en andere musici
 • Zondag 6 oktober:
  • 09.30 viering met pastoor Arjen Jellema.
  • 15.00 uur afsluiting van de feestmaand met de theatervoorstelling door Peter Vermaat over Elisabeth van Thüringen met de titel: ‘De vrouw die keuzes durfde te maken’.

En er zijn nog enkele activiteiten die nog definitief vastgelegd moeten worden en die vooral bedoeld zijn om niet alleen parochianen maar ook de bewoners van de wijk bij het feest te betrekken. Daarover volgt spoedig meer informatie.

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 18 juni 2024

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 18 juni 2024

Beste medeparochianen, Op 17 juni heeft het parochiebestuur op de open parochieavond het concept-Gebouwenplan 2024-2030 toegelicht aan de leden van de locatieraden en andere geïnteresseerde parochianen. Met deze nieuwsbrief willen we u als direct betrokkene informeren...

De bisschop leest gebouwenplannen – Deel 2

De bisschop leest gebouwenplannen – Deel 2

Sinds enige weken ben ik de gebouwenplannen aan het lezen en aantekeningen aan het maken die ik nodig heb als het advies van de gebouwencommissie aan mij wordt voorgelegd om een besluit te nemen waarmee het parochiebestuur vervolgens over kan gaan tot uitvoering....

De bisschop leest gebouwenplannen – Deel 1

De bisschop leest gebouwenplannen – Deel 1

Parochiebesturen hebben hun ideeën over de toekomst van hun parochie in relatie tot de gebouwen ingediend. Dit hebben ze gedaan op verzoek van het bisdombestuur naar aanleiding van de notitie Gebouwenbeleid van augustus 2021. Het gaat hier over álle gebouwen: kerken,...