Kerkblad

Rotonde

Digitale Uitgaves

Rotonde Data 2020

Verschijnings Data – Kopij Data

  • week 5   – nr. 2;      deadline inleveren kopij: 17 januari
  • week 9   – nr. 3;      deadline inleveren kopij: 14 februari
  • week 14 – nr. 4;      deadline inleveren kopij: 20 maart
  • week 18 – nr. 5;      deadline inleveren kopij: 17 april
  • week 23 – nr. 6;      deadline inleveren kopij: 22 mei
  • week 27 – nr. 7/8;   deadline inleveren kopij: 19 juni
  • week 35 – nr. 9;      deadline inleveren kopij: 14 augustus
  • week 39 – nr. 10;    deadline inleveren kopij: 11 september
  • week 44 – nr. 11;    deadline inleveren kopij: 16 oktober
  • week 48 – nr. 12/1; deadline inleveren kopij: 13 november

Jaargang

aanvang 2020