ANBI en RSIN

ANBI en RSIN

De Hildegardparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat betekent dat alle afzonderlijke RK-parochies en andere RK-instellingen zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op onze parochie.

Met andere woorden, onze Hildegardparochie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit is  van belang is voor de fiscale opgave van schenkingen en financiële bijdragen aan onze parochie. Giften een aan ANBI mag u namelijk opgeven als aftrekpost bij uw aangifte inkomstenbelasting.

  • Voor de aftrekbaarheid van eenmalige giften geldt fiscaal een bepaalde drempel (namelijk 1% van uw verzamelinkomen).
  • Voor periodieke giften geldt die drempel niet. Voorwaarde is dat er een “Overeenkomst periodieke gift” met de parochie is afgesloten. Daartoe kunt u dit formulier hiernaast  downloaden, invullen en laten ondertekenen door de budgethouder.

Bij de aangifte van periodieke giften moet u het zogeheten RSIN-nummer vermelden van de ANBI aan wie u geld heeft geschonken. Vanwege de fusie tot de Hildegardparochie per 1 januari 2017 verschilt het te gebruiken RSIN-nummer per jaar als volgt:

 

Giften gedaan in jaar ANBI RSIN
2017 en later Hildegardparochie 824 629 681

 

Voor iedere ANBI geldt de plicht bepaalde voorgeschreven gegevens te publiceren. Hierdoor kunnen schenkers en de fiscus daarvan kennisnemen. Deze gegevens vindt u overzichtelijk gegroepeerd op een speciale ANBI-website van de RK-Kerk. In de tabel hier naast staan links naar de ANBI-gegevens.

Parochie Website met ANBI-gegevens Gegevens jaar
Sint Jozefparochie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/GRO10197 2016 en eerder
H. Nicolaasparochie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/GRO10140 2016 en eerder
Salvator-Mariaparochie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/GRO10136 2016 en eerder
Walfriedparochie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/GRO10139 2016 en eerder
Hildegardparochie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/GRO15210 2017 en later