...

Lokale werkgroepen Jozef

Er zijn verschillende mogelijkheden om actief te zijn binnen de Jozefgemeenschap. Het meedoen in een werkgroep is daar één van. Maar u kunt ook gebruik maken van de activiteiten of voorzieningen die wij bieden.

We kennen de volgende groepen:

 • de bloemengroep
 • de tuingroep
 • de kerkwerkers (schoonmaak)
 • werkgroep kindernevendienst
 • jongerencatechese
 • de bezoekgroep
 • gespreksgroepen
 • de DOLP (voorbereiding lekenviering) en de lectoren
 • de liturgiecommissie (Liturgisch Beraad)
 • de Jozefraad (locatiebestuur)
 • Koor Jubilate
 • Koor Jozefs Notenhout
 • Katholiek Vrouwen Gilde
 • Winterwerkcommissie
 • Raad van Kerken
 • werkgroep gezinsvieringen
 • website en parochieblad
 • misdienaars
 • kosters
 • organisten

Contactpersoon voor

 • liturgisch beraad en DOLP is Henriët Lases ( 0594-507514, 06-23633313 of e-mail )
 • zangkoor ‘Jubilate’ is Nel van Kruining ( 0594-699800,  e-mail )
 • zangkoor ‘Jozefs Notenhout’ zijn Willem Veldkamp ( 06-51611678 of e-mail ) en Paulien Costongs ( e-mail )
 • de kosters is Corrie Stolwijk (050-5515832, 06-22185070 of e-mail)
 • uitvaarten is Corrie Stolwijk ( 050-5515832, 06-22185070 of e-mail )

Neem voor andere werkgroepen contact op met iemand van de Jozefraad (zie taakverdeling)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.