Lokale werkgroepen Jozef

Er zijn verschillende mogelijkheden om actief te zijn binnen de Jozefgemeenschap. Het meedoen in een werkgroep is daar één van. Maar u kunt ook gebruik maken van de activiteiten of voorzieningen die wij bieden.

We kennen de volgende groepen:

 • de bloemengroep
 • de tuingroep
 • de kerkwerkers (schoonmaak)
 • werkgroep kindernevendienst
 • jongerencatechese
 • de bezoekgroep
 • gespreksgroepen
 • de DOLP (voorbereiding lekenviering) en de lectoren
 • de liturgiecommissie (Liturgisch Beraad)
 • de Jozefraad (locatiebestuur)
 • Koor Jubilate
 • Koor Jozefs Notenhout
 • Katholiek Vrouwen Gilde
 • Winterwerkcommissie
 • Raad van Kerken
 • werkgroep gezinsvieringen
 • website en parochieblad
 • misdienaars
 • kosters
 • organisten

Contactpersoon voor

 • liturgisch beraad en DOLP is Henriët Lases ( 0594-507514, 06-23633313 of e-mail )
 • zangkoor ‘Jubilate’ is Nel van Kruining ( 0594-699800,  e-mail )
 • zangkoor ‘Jozefs Notenhout’ zijn Willem Veldkamp ( 06-51611678 of e-mail ) en Paulien Costongs ( e-mail )
 • de kosters is Corrie Stolwijk (050-5515832, 06-22185070 of e-mail)
 • uitvaarten is Corrie Stolwijk ( 050-5515832, 06-22185070 of e-mail )

Neem voor andere werkgroepen contact op met iemand van de Jozefraad (zie taakverdeling)