Jozefgemeenschap

Welkom

Lokale werkgroepen Jozef

Er zijn verschillende mogelijkheden om actief te zijn binnen de Jozefgemeenschap. Het meedoen in een werkgroep is daar één van. Maar u kunt ook gebruik maken van de activiteiten of voorzieningen die wij bieden.

We kennen de volgende groepen:

 • de bloemengroep
 • de tuingroep
 • de kerkwerkers (schoonmaak)
 • werkgroep kindernevendienst
 • jongerencatechese
 • de bezoekgroep
 • gespreksgroepen
 • de DOLP (voorbereiding lekenviering) en de lectoren
 • de liturgiecommissie
 • de Jozefraad (locatiebestuur)
 • Koor Jubilate
 • Koor Jozefs Notenhout
 • Katholiek Vrouwen Gilde
 • Winterwerkcommissie
 • Raad van Kerken
 • werkgroep gezinsvieringen
 • website en parochieblad
 • misdienaars
 • kosters
 • organisten

Heeft u interesse, neem dan contact op met iemand van de Jozefraad of met de pastor, of stuur een e-mail naar admin.jozef@hildegardparochie.nl