Huishoudelijk Regelement Locatieraad

Huishoudelijk Reglement Locatieraad

In de vergadering van 1 mei 2017 heeft het Parochiebestuur het Huishoudelijk Reglement voor een Locatieraad vastgesteld.
Hierin staan de taken van een locatieraad en van een eventueel ingestelde pastoraatsgroep.
Als u dat document wilt inzien klik HIER.