...

Lokale werkgroepen Salvator

Welkom

Lokale werkgroepen Salvator

De parochie en de Salvatorlocatie blijven actief dankzij vele vrijwilligers. We kennen de volgende werkgroepen.
Werkgroep Activiteit
1. Pastoraat
Pastorale Steungroep Ondersteuning van de pastor bij pastorale zaken
2. Liturgie  
Liturgisch Beraad Coördinatie pastorale activiteiten rondom de liturgie
Koorcommissie Regelen muzikale ondersteuning van vieringen
Overleg kerkmuziek Ontwikkelen nieuwe muzikale activiteiten
Koor Vocare 4 keer per jaar viering
Gelegenheidskoor Af en toe viering ondersteunen bij speciale viereingen
Cantorgroep Begeleiding vieringen
Schola Gregoriaans Gregoriaans zingen
Cantor-Organist
Lectoren Verzorgen van lezingen tijdens vieringen
DOLP Dienst onder leiding parochianen
Gezinsviering Organiseren gezinsviering
Kindernevendienst Kinderen tijdens viering
Oecumenische vieringen 1 maal per jaar
Oecumenisch Overleg Groningen Zuid Overleg met PKN
Kosterswerkgroep Kosterwerkzaamheden volgens inzetschema
Acolieten Misdienen
Bloemsiergroep Bloemenpracht in kerk
Mis intenties Coördinatie intentie
3. Catechese
Kindercatechese
Pubercatechese
Jongeren
4. Diaconie
Werkgroep Welzijn Activiteiten voor ouderen
Werkgroep Ontvangst Contact met nieuwe parochianen
5. Bestuurlijke werkgroepen
Facilitair overleg Regelen facilitaire zaken
Onderhoudsoverleg Regelen onderhoud van de kerk en bijgebouwen
Schoonmaken kerk Schoonmaken van de kerk
Koperpoetsgilde Koperpoetsen
Commissie schone werken Wasgoed reinigen
Tuincommissie Onderhouden binnentuin
Drukkersgroep Verzorgen drukwerk
Bezorging Vierkant Stickeren en bezorgen
Communicatie: Vierkant, Nieuwsbrief en website Redactie en uitgifte verzorgen van communicatiemiddelen
Sociale activiteiten Koffie, feest etc
Gastheren en – vrouwen Tijdens vieringen welkom heten
Ledenadministratie Administratie
Collectanten

 

Collecteren tijdens vieringen volgens inzetschema

Collectegeld tellers Geld tellen en afdragen

Je bent altijd welkom om bij een of meerdere werkgroepen mee te doen. Als je zin hebt om mee te doen neem even contact op.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.