Walfriedgemeenschap

Welkom

Welkom bij de Walfriedgemeenschap binnen de H. Hildegard van Bingen parochie in Groningen

 

Kerkgebouw: Het middelpunt van de Walfriedgemeenschap is de Emmauskerk in de wijk Lewenborg in het noordoosten van de stad.

Kerkdiensten: zondag om 11.15 uur. Zie ook de Vieringen pagina op deze website. Aanvang van de oecumenischevieringen vindt u daar ook.

Elke zondag is er na afloop van de viering koffiedrinken.

Kenmerken: de mensen van de Walfriedgemeenschap willen het evangelie van Jezus van Nazareth handen en voeten geven. Jezus zet ons als geen ander op het spoor van God, de bron van ons bestaan. In de Bijbelverhalen worden we geroepen om naar elkaar om te zien. Immers waar mensen openheid, mededogen en liefde ervaren, daar ‘gebeurt’ God.

De Walfriedgemeenschap is een multiculturele, open geloofsgemeenschap. De gelovigen komen uit alle delen van de wereld. Er is een nauwe band met de Sint Antoniusparochie in Lelydorp, Suriname. Ook Roma en andere woonwagenbewoners zijn bij de gemeenschap aangesloten.

In de kerkdiensten wisselen eucharistie-, woord- en communievieringen en diensten onder leiding van parochianen elkaar af. Er zijn twee koren: een rondom liederen van Huub Oosterhuis en een met repertoire uit de hele wereld.

 

Activiteiten door de week:

De kerk is op woensdagochtend van 10 tot 12 uur open voor wie stilte zoeken of een kaarsje willen branden.  Er zijn regelmatig gespreksavonden rondom geloofs- en levensvragen en door het jaar heen avonden gericht op ontspanning en ontmoeting. Voorts zijn er koffieochtenden voor ouderen, op elke eerste dinsdag van de maand. Men kan meezingen in een koor en deelnemen in een werkgroep, een feestcommissie, een werkgroep liturgie en helpen klussen.