PCI Hildegard van Bingen

Heeft u financiële ondersteuning nodig of kent u iemand die financiële ondersteuning nodig heeft?

Laat het weten aan de PCI Hildegard van Bingen

De PCI is de parochiële caritas instelling van de Hildegardparochie.

 

Wat doet de PCI?

De PCI ondersteunt en helpt mensen in financiële en sociaal-maatschappelijke nood.
Dit kan op verschillende manieren:

  • eenmalige financiële hulp in noodgeval voor bijzondere kosten en uitgaven
  • verwijzing en/of bemiddeling naar hulpverleningsinstanties, zoals het maatschappelijk werk, de gemeentelijke sociale dienst, de gemeentelijke kredietbank of de voedselbank
  • begeleiding en hulp bij wet- en regelgeving

Samen met u kijken wij hoe we u kunnen helpen. Uiteraard wordt iedere aanvraag zorgvuldig en met een hoge mate van privacy behandeld.

 

Contact

U kunt contact opnemen met de PCI Hildegard van Bingen
via de contactpersoon voor uw locatie:
Jozef: 06 2909 5083
Nicolaas: 06 3116 8960
Salvator: vacant
Walfried: 06 5341 4141
of via e-mail: pcihildegardvanbingen@gmail.com

 

Steun

Giften voor de PCI kunnen worden overgemaakt
op rekeningnummer
NL89 INGB 0000 9665 75
t.n.v. PCI Hildegard van Bingen