Salvatorgemeenschap

Welkom

Salvatorraad, contact

De Salvatorraad bestaat met ingang van 1 januari 2017 uit:

Gerben Krewinkel

Gerben Krewinkel

voorzitter

Ale Jan Algra

Ale Jan Algra

Secretaris

Nico Spijkerman

Nico Spijkerman

budgethouder

Corina Vogt

Corina Vogt

communicatie

Liz Beekman

Liz Beekman

ledenadministratie

Mieke Mulder

Mieke Mulder

liturgie en rooster

Herman van Erp

Herman van Erp

sociale activiteiten

Joop Zuidland

Joop Zuidland

facilitaire zaken

De Salvatorraad is te bereiken:

De eerstaanspreekbare pastor voor de Salvatorgemeenschap is:

Telefoon:

Bankgegevens:

  • Gironummer: NL84 INGB 0000 9509 51
  • Banknummer: NL62 ABNA 0472 0897 14
  • Ten name van: Bestuur Hildegardparochie
  • Plaats: Groningen

ANBI:

  • RSIN nummer voor giften in 2016: 007 242 694
  • RSIN nummer voor giften vanaf 2017: 824 629 681
  • ANBI gegevens zijn HIER te raadplegen

 

Contactformulier Salvatorgemeenschap

Via onderstaand formulier kunt u een mail sturen naar de Salvatorgemeenschap.