...

Salvatorraad, contact

Welkom

Salvatorraad

Leden van de Salvatorraad:
Lillian Jacobs

Lillian Jacobs

Voorzitter

Marleen Verstappen

Marleen Verstappen

Secretaris

Lysette Caetano do Rego - Richardson

Lysette Caetano do Rego - Richardson

Budgethouder

Joop Zuidland

Joop Zuidland

Facilitaire zaken

Liz Beekman

Liz Beekman

Ledenadministratie

Salvatorraad informatie

De Salvatorraad is te bereiken:

 

Bankgegevens:

  • Gironummer: NL84 INGB 0000 9509 51
  • Banknummer: NL62 ABNA 0472 0897 14
  • Ten name van: Bestuur Hildegardparochie
  • Plaats: Groningen

Telefoon:

ANBI:

  • RSIN nummer voor giften in 2016: 007 242 694
  • RSIN nummer voor giften vanaf 2017: 824 629 681
  • ANBI gegevens zijn HIER te raadplegen

Contactformulier

Via onderstaand formulier kunt u een bericht sturen naar de Salvatorgemeenschap.

Stuur ons een bericht

De privacyverklaring van de H. Hildegard van Bingenparochie kunt u HIER INZIEN.

Privacy

6 + 13 =

Info

De Salvatorraad is ook te bereiken via:

Postadres:
Van Starkenborghstraat 1,
9721 EA Groningen

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.