Salvatorraad, contact

Salvatorgemeenschap

Leden Salvatorraad

Lilian Jacobs

Voorzitter

Marleen Verstappen

Secretaris

Lysette Caetano do Rego - Richardson

Budgethouder

Liz Beekman

Ledenadministratie

Richard Oxley

Facilitaire zaken

Salvatorraad informatie

De Salvatorraad is te bereiken:

Postadres: Van Starkenborghstraat 1, 9721 EA Groningen
E-mail: salvatorraad@hildegardparochie.nl

Telefoon:

Kerkgebouw: (050) 525 34 67
Buitenhuysje: (050) 525 34 67
Koster: 06 – 391 456 69
per email: koster.salvator@hildegardparochie.nl

Bankgegevens:

Gironummer: NL84 INGB 0000 9509 51
Banknummer: NL62 ABNA 0472 0897 14
Ten name van: Bestuur Hildegardparochie
Plaats: Groningen

ANBI:

RSIN nummer voor giften in 2016: 007 242 694
RSIN nummer voor giften vanaf 2017: 824 629 681
ANBI gegevens zijn HIER te raadplegen

Contactformulier

Via onderstaand formulier kunt u een bericht sturen naar de Salvatorgemeenschap.

Stuur ons een bericht

De privacyverklaring van de H. Hildegard van Bingenparochie kunt u HIER INZIEN.

Privacy

4 + 1 =

Info

De Salvatorraad is ook te bereiken via:

Postadres:
Van Starkenborghstraat 1,
9721 EA Groningen