...

Pastoresteam

H. Hildegard van Bingenparochie

de pastores

Arjen Jellema

Pastoor

Myriam Oosting

Pastor

hand, freedom, worship

pastor nodig?

Als u een pastor nodig hebt voor:

  • een gesprek,
  • een bijzondere situatie of
  • een uitvaart, kunt u contact met één van hen opnemen.
  • Voor een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Arjen Jellema.
  • Voor meer informatie over een uitvaart, zie de aparte websitepagina over dit onderwerp. Klik op de knop hieronder.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.