...

Pastoresteam

Arjen Jellema

Arjen Jellema

Pastoor

Tel: 06-12717774

Myriam Oosting

Myriam Oosting

Pastor

Tel: 06 -39175000

Pastor Nodig?

Als u een pastor nodig hebt voor een gesprek, een bijzondere situatie of een uitvaart, kunt u contact met een van hen opnemen.
Voor een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Arjen Jellema.

Voor meer informatie over een uitvaart, zie de aparte websitepagina over dit onderwerp.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.