Salvator nieuwsbrief 3 maart

God, inspireer ons God, inspireer ons,om de komende vastenperiode enthousiast te werken in onze eigen tuin,om stil te staan bij de bloemen in onze levenstuin en hiervoor dankbaar te zijn,om hetgeen overbodig is als onkruid uit te trekken,om een engagement aan te gaan...

Vastenactie-activiteiten in de Salvator

Door de herstelwerkzaamheden in onze kerk kan de altijd sfeervolleKOFFIESTOP OP 10 MAART HELAAS NIET DOORGAANMaar natuurlijk heeft het Vastenactieteam hun creatieve geest aan het werk gezet en is er een andere oplossing bedacht! KOEK EN ZOPIE OP HET KERKPLEIN Na de...

Nieuwsbrief 11 februari 2024

In vrede loslaten Als het leven ons kleiner maakt, onze dromen aantast,onze krachten sloopt,help ons dan, God, om stiller te levenen in vrede los te latenwat we toch niet vast kunnen houden. Help ons om ja te zeggen tegen het onvermijdelijke,ontgoocheld misschien,...

Salvator Nieuwsbrief 14 januari

Salvator Nieuwsbrief 14 januari Het is een vraagdie ik in mijn hart al vaakaan Jezus heb gesteld, God:“Waar woon Je?”En zijn antwoordis eigenlijk heel eenvoudig:‘Kom mee en je zult het zien!’Neem mij meenaar plaatsen en naar mensen,waar en in wie ik Hem kan...

Salvator nieuwsbrief 24 december 2023

Licht in donker Op een God die door de eeuwenom zijn trouw bezongen iswachten mensen heel hun leventot zijn uur gekomen is.Op een God die door de tijdenom zijn naam beleden iswachten mensen alle nachtentot zijn licht verschenen is.Op een God die voor de mensennieuwe...