Salvator Nieuwsbrief 26 mei 2024

Volg de parochie ook op sociale media:

Gepubliceerd op: 25 mei 2024

Woorden en daden

Woorden in uw naam gesproken
Daden in uw naam verricht

Woorden die niet dreigen
Daden die niet ondermijnen

Woorden die geen angst aanjagen
Daden die vertrouwen versterken

Woorden die niet bluffen
Daden die mensen verwarmen

Dat zijn woorden en daden
Die ertoe doen

Zij brengen toekomst

 

M. van den Berg
(Uit Woorden doen ertoe, p. 110, 2023 Ark Media)

Foto: M. Verstappen, Klooster Averode mei 2024

Herstel aardbevingsschade, trappen en apsis
Het herstel van de aardbevingsschade is zeer vlot verlopen. De steigers zijn verdwenen evenals het beschermende plastic. Het orgel zal nog worden gestemd. Formeel is de kerkzaal weer toegankelijk. Vanaf 22 mei zijn de vespers op de woensdagavond ook weer in de kerkzaal.

De trappen bij de ingangen van de kerkzaal zijn hersteld doordat geld over was. Wij zijn de aannemer hier zeer dankbaar voor.

Achter het altaar staat nu nog een steiger die a.s. dinsdag zal worden verwijderd. Mw. Gielen verwacht nog een kleine week bezig te zijn met de onderkant. Naast restauratie van de waterschade is de apsis van vuil, met name kaarsvet en roet, ontdaan.

Sloop ‘oude pastorie’, gebouw van Starkenborghstraat 3 en werkzaamheden parochiezaal
Op 11 juni 2024 zal de sloophamer in het pand naast de parochiezaal worden gezet. Woningbouwvereniging Lefier zal t.z.t. appartementen gerealiseerd willen zien op deze plek. De muur naast het kantoortje van pastoor Jellema en de tuinmuur zullen van dezelfde baksteen worden aangeheeld en gemaakt.
Aangezien we nog met een halletje en toiletruimte verbonden zijn, zal de parochiezaal van 29 t/m 31 mei verstoken zijn van gas, water en electra om alle leidingen correct aan en af te sluiten.
Dan zal ook de ‘tussendeur’ gedicht worden. Het een en ander zal worden afgewerkt waarbij een verlenging van het aanrecht zal worden gemaakt. Het koffiezetapparaat dat nu in het halletje staat, zal hierop in de parochiezaal worden geplaatst.
Vanaf 18 juni zal in de kast in de parochiezaal een toilet worden gemaakt door G. Beekman Installatiebedrijf. De parochiezaal zal dan een aantal dagen niet kunnen worden gebruikt.

foto: ©Marleen Verstappen

Wijknieuws: De Wijk De Wereld
We brengen de buurt samen via kunst en cultuur, om elkaar te ontmoeten en verhalen met elkaar te delen. Samen met de buurt maken we muziek en (dans)theater en alles daar tussen in.
Na eerdere succesvolle edities vindt komend jaar alweer de zevende editie van De Wijk De Wereld plaats, dit keer in De Wijert!

De komende maanden nemen we onze intrek in de wijk en samen met bewoners en makers werken we toe naar een voorstelling die van 27 t/m 29 juni te zien is in de Stadsschouwburg.
Op 29 mei om 18.00 uur is in de Maranathakerk weer De Wijk Kookt o.l.v. Gabrielle met Nuria als de ‘chef van de wijk’ samen met Nathalia.
Wilt u meer informatie hierover? https://www.dewijkdewereld.nl/


Nieuwsbrief stichting RK Homo emancipatie
Op 6 mei is de nieuwsbrief van de stichting RK Homo emancipatie uitgebracht met o.a. uitreiking van de Graalbokaal Award aan Willy Bombeek, geestelijk vader van de recent wereldwijd mogelijk gemaakte zegening van homorelaties in de RK kerk.
Meer nieuws en steun aan deze stichting vindt u op https://rk-homo-emancipatie.nl/

 

Bonifatiusdag 2024 in het teken van twee heiligen – Titus en Bonifatius
Zondag 2 juni a.s. staat de jaarlijkse ontmoetingsdag van het noordelijk bisdom in de Bonifatiuskapel te Dokkum in het teken van twee heiligen. De vroegmiddeleeuwse bisschop en missionaris Bonifatius en de 20e eeuwse H. Titus Brandsma. Veel katholieke jongeren van het noordelijk jongerenplatform van de RK kerk bezoeken de Bonifatiusdag. Evenals een groep Duitse jonge misdienaars uit Fulda, de Duitse zusterstad van Dokkum, waar de H. Bonifatius zijn sporen naliet in de vroege middeleeuwen.

Eucharistieviering en Pelgrimswandeling
’s Ochtends vroeg vanaf 8.30 uur een pelgrimswandeling door een fraai natuurgebied vanuit het Friese Feanwâlden naar de kapel in Dokkum. De gastpresentatie van Leo Fijen over Titus Brandsma is om 11.00 uur in de Bonifatiuskapel. Een Processietocht door de binnenstad brengt relieken van de H. Bonifatius en H. Titus naar de kapel. Vanaf 14.00 uur begint de eucharistieviering met hoofdcelebrant mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, en als concelebrant zijn voorganger mgr. Gerard de Korte, de huidige bisschop van Den Bosch. De viering wordt muzikaal ondersteund door christelijk mannenkoor Pro Rege, dat onder meer een nationale Titus hymne ten gehore brengt, in 2022 gecomponeerd door musicus Chris Fictoor ter gelegenheid van Titus’ heiligverklaring.

De Bonifatiusdag is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. Opgave vooraf is gewenst voor deelname aan de pelgrimswandeling in de ochtend en de gezamenlijke lunch in de kapel.
Voor het programma: zie website www.bonifatiusdagdokkum.nl en bijgaande link van de programmafolder. 202312-Flyer-Bonifatiusdag-2juni2024.pdf (bisdomgl.nl)

 

Open Kloosterdag zondag 9 juni met als thema ‘Wat is jouw verhaal?

Op zondag 9 juni wordt voor de elfde keer de Open Kloosterdag gehouden. Zo’n dertig kloosters in het hele land zetten hun deuren open om bezoekers te verwelkomen. Thema is dit keer ‘Wat is jouw verhaal?’.
Met dit initiatief willen religieuzen laten zien dat de keuze voor het klooster een eigentijdse levenskeuze is. Zij vertellen hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven.

Tijdens deze Open Kloosterdag willen de zusters, paters en broeders graag hun verhaal vertellen. Wie zijn zij?  Hoe ziet hun dagelijks leven eruit? Waar staan ze voor? Ze vertellen graag waarom zij kiezen voor een leven als religieus; om zich in te zetten voor anderen; hun leven te wijden aan mensen en aan God. En ze horen graag van de bezoekers wat hun verhaal is!

Gevarieerde programma’s
Elk deelnemend klooster biedt een eigen programma variërend van exposities, rondleidingen, gesprekken met religieuzen en de mogelijkheid om mee te vieren en te bidden. De ontmoeting met de religieuzen en hun spiritualiteit staat centraal tijdens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven.
Meer informatie
Op de website van de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR) staat een overzicht van alle deelnemende kloosters en hun programma’s, https://www.knr.nl/verblijftype/openkloosterdag/

 

Agenda: activiteiten en ‘bouwactiviteiten’

 • 29 mei 13.00 uur     Uitje Welzijn naar Tea Time in Echten – Opgave bij L. Heethuis 06-41-508200
 • 29 mei t/m 31 mei   Start dichten deur naar halletje parochiezaal, geen water, electra en gas
 •  6  juni                        Europese verkiezingen, Salvatorkerk is stemlokaal
 • 11 juni                        Start sloop pand Van Starkenborghstraat 3 (oude pastorie)
 • 17 juni 20.00 uur      Presentatie ‘Gebouwenbeleid’ in parochiezaal Nicolaaskerk Haren – Het parochiebestuur presenteert hun beleid dat eind juni naar het bisdom zal worden gestuurd. Wilt u laten weten wat u ervan vindt en wilt u hierbij zijn?
  Opgave bij secr.salvator@hildegardparochie.nl
 • 18 juni                        Start aanbrengen toilet in kast parochiezaal
 • 19 juni 20.00 uur     Cursus Katholiek,.. zo gek nog niet in locatie nog onbekend
  Onderwerp: H. Hildegard van Bingen – Iedereen welkom
 • 30 juni 10.30 uur       Hildegarddag Salvatorkerk
  Met viering (tevens met kindernevendienst), lunch, drankje en hapje en bezoek aan voormalig RKZ aan Verlengde Hereweg
  Opgave bij Lida Heethuis, l.heethuis@gmail.com of formulier in Vierkant/achterin de kerk
 • 21 juli 11.00 uur         Slotviering
  Viering met iets lekkers om het einde van het seizoen en begin van de vakantie te vieren.

 

 

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 18 juni 2024

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 18 juni 2024

Beste medeparochianen, Op 17 juni heeft het parochiebestuur op de open parochieavond het concept-Gebouwenplan 2024-2030 toegelicht aan de leden van de locatieraden en andere geïnteresseerde parochianen. Met deze nieuwsbrief willen we u als direct betrokkene informeren...

Salvator nieuwsbrief 3 maart

Salvator nieuwsbrief 3 maart

God, inspireer ons God, inspireer ons,om de komende vastenperiode enthousiast te werken in onze eigen tuin,om stil te staan bij de bloemen in onze levenstuin en hiervoor dankbaar te zijn,om hetgeen overbodig is als onkruid uit te trekken,om een engagement aan te gaan...

Vastenactie-activiteiten in de Salvator

Vastenactie-activiteiten in de Salvator

Door de herstelwerkzaamheden in onze kerk kan de altijd sfeervolleKOFFIESTOP OP 10 MAART HELAAS NIET DOORGAANMaar natuurlijk heeft het Vastenactieteam hun creatieve geest aan het werk gezet en is er een andere oplossing bedacht!KOEK EN ZOPIE OP HET KERKPLEIN Na de...