Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 18 juni 2024

Volg de parochie ook op sociale media:

Gepubliceerd op: 18 juni 2024

Beste medeparochianen,

Op 17 juni heeft het parochiebestuur op de open parochieavond het concept-Gebouwenplan 2024-2030 toegelicht aan de leden van de locatieraden en andere geïnteresseerde parochianen. Met deze nieuwsbrief willen we u als direct betrokkene informeren over de bevindingen.

 De conclusie luidt dat van de vier locaties de vitaliteit en de financiële situatie in locatie Salvator het meest zorgelijk is. Het advies aan het bisdom zal dan ook zijn dat de Salvatorkerk voor herbestemming in aanmerking komt. Dit betekent dat de Salvatorkerk op termijn dicht gaat, uiterlijk in 2029. Dit is een conclusie die helaas getrokken moet worden. In het kort staat hieronder een samenvatting van de bevindingen.  

Gebouwenplan
Het gebouwenplan heeft het parochiebestuur geschreven op verzoek van het bisdom, omdat alle parochies te maken hebben met de gevolgen van ontkerkelijking, vooral onder de jongere generaties. Eind 2022 is de Parochiemonitor uitgevoerd en zijn alle andere stukken die nodig waren verzameld: over financiën, onderhoud van de gebouwen, hun monumentale waarde. Er werd een klankbordgroep opgericht om het bestuur te adviseren, en er zijn “open parochieavonden” gehouden om parochianen te betrekken bij het proces.

Zoals u weet zijn er vier kerkgebouwen: de Jozef-, Salvator-, Nicolaas- en Emmauskerk. Elk gebouw is weer anders als het gaat om cultuurhistorische waarde, onderhoudskosten en gebruik door de gemeenschap. En elk gebouw heeft óók een emotionele waarde, we willen er niet zonder!

Afnemende vitaliteit
Op alle locaties zijn er zorgen als het gaat om vergrijzing: steeds minder betrokkenheid van jongere generaties, het meest nog in de Salvator- en de Walfriedgemeenschap. Dat leidt tot afnemende vitaliteit: steeds minder en steeds oudere vrijwilligers houden de locatie draaiende. Tegelijkertijd is de omvang van het pastoresteam afgenomen, dus voor hen een steeds zwaardere werkbelasting. En minder parochianen leidt tot minder inkomsten, terwijl stook- en onderhoudskosten juist stijgen.

De parochie streeft ernaar om een gastvrije gemeenschap te blijven waar parochianen zich thuis voelen en waar duurzaamheid van de gemeenschap gewaarborgd is. We willen onze veelkleurige identiteit behouden en zichtbaar zijn in de maatschappij om ons heen. Maar hoe kunnen we dat blijven doen, als we steeds minder geld hebben en ook steeds minder vrijwilligers? Kortom, er moeten keuzes gemaakt worden.

Conclusie voor de Salvatorkerk
Als het gaat om vitaliteit, onderhoudskosten etc., staat de Salvatorkerk er het slechtste voor. We kunnen daarom niet anders dan ergens in de komende jaren afscheid nemen van dit gebouw. In officiële woorden: het parochiebestuur zal de bisschop voorstellen om de Salvatorkerk “voor te dragen voor herbestemming”.

Hoe nu verder
Als betrokkene bij de Salvator-gemeenschap zal dit besluit voor u waarschijnlijk een harde klap zijn, maar voor sommige niet geheel onverwacht. Het is echter niet zomaar iets. Geen vieringen meer in de voor u vertrouwde kerk, de aansluiting kwijtraken bij de vertrouwde geloofsgemeenschap. Sommige leden hebben dit al eens eerder meegemaakt met de sluiting van de Mariakerk en de Theresiakapel. In januari 2024 hebben we al gehoord hoe dit proces kan verlopen. Het heeft veel impact en het roept veel emoties op.

 Het parochiebestuur en de Salvatorraad willen hun uiterste best doen om parochie te blijven voor zoveel mogelijk Salvatorleden en mét u onderzoeken wat daarvoor nodig is. Daarmee gaan het parochiebestuur en de Salvatorraad dít jaar al starten.

Het parochiebestuur zal het gebouwenplan eind juni indienen bij het bisdom en het is dan ook te lezen op de website. De Salvatorkerk zal uiterlijk 2029 een nieuwe bestemming moeten krijgen. We werken daarbij samen met twee organisaties die hiermee ervaring hebben: Monumentenwacht en Libau. Het mooiste zou zijn als het gebouw een religieuze bestemming kan behouden.

 Om een toekomstbestendige parochie te blijven denken we dat de stappen die hier zijn beschreven noodzakelijk zijn, ook al komen ze hard aan. A.s. zondag 23 juni na de viering van 11 uur zullen leden van de Salvatorraad en het parochiebestuur aanwezig zijn in de kerk om vragen te beantwoorden. 

Het Parochiebestuur
Arjen Jellema, Benno Haarman, Ria de Kleijn, Aad Stolwijk en Louk Costongs

De Salvatorraad:
Lillian Makatini, Lysette Caetano do Rego, Liz Beekman, Richard Oxley en Marleen Verstappen 

Voor reacties:
Salvatorraad:                    salvatorraad@hildegardparochie.nl
Parochiebestuur:             secretaris@hildegardparochie.nl

Meer berichten

Uitnodiging afscheid bisschop Van den Hout 15 aug.

Uitnodiging afscheid bisschop Van den Hout 15 aug.

Geachte priesters, diakens en pastoraal werkers, Geachte dames en heren, In mijn brief van 21 juni jl. heb ik u laten weten dat onze bisschop, mgr. dr. C.F.M. van den Hout benoemd is tot bisschop van Roermond. Graag wil de bisschop afscheid nemen van de mensen in ons...

Nicolaaskerk 65 jaar Feestprogramma – overzicht

Nicolaaskerk 65 jaar Feestprogramma – overzicht

Nicolaaskerk Haren - 65 jaar 6 september 1959 – 6 september 2024 Feestprogramma – overzichtPROGRAMMA feestmaand Zondag 8 september 09.30 uur – viering en opening tentoonstellingOpeningsviering, voorganger Pastor Myriam Oosting. Kindernevendienst. Zang: Nicolaaskoor....

Salvator Nieuwsbrief 14 juli 2024

Salvator Nieuwsbrief 14 juli 2024

Het kleine meisje van de hoop Wat mij verwondert, zegt God, is de Hoop.Ik kan er niet over uit.Deze kleine Hoop, die er zo nietig uitziet.Dit kleine meisje Hoop.De onsterfelijke. Uit Charles Péguy (1873-1914) Le Porche du mystère de la deuxième vertuafbeelding van...