Salvator nieuwsbrief 24 december 2023

Volg de parochie ook op sociale media:

Gepubliceerd op: 29 december 2023

Licht in donker

Op een God die door de eeuwen
om zijn trouw bezongen is
wachten mensen heel hun leven
tot zijn uur gekomen is.
Op een God die door de tijden
om zijn naam beleden is
wachten mensen alle nachten
tot zijn licht verschenen is.
Op een God die voor de mensen
nieuwe toekomst deed ontstaan
wachten wij in goed vertrouwen
tot zijn woord zal opengaan.
Op een God die voor de mensen
licht in donker heeft bereid
wachten wij van ganser harte
tot zijn stem ook ons bevrijdt.

Henk Jongerius

(Bron: Van Donker naar Licht – Gebeden rond de kerststal 2022 Uitgeverij Adveniat p. 127)

Herstel van aardbevingschade aan de Salvatorkerk vanaf 2e week januari 2024

Op 18 december is de SR bijgepraat door Ale Jan Algra en Wouter Slager van Holstein Restauratie Architectuur. Na een ruim 5-jarig traject waarbij meerdere partijen betrokken waren, zoals IMG (die de schade vaststelt en het bedrag vaststelt van de aardbevingschade), het parochiebestuur, Ale Jan Algra als projectleider namens het PB, het bisdom, St. Oude Groninger Kerken en adviseur Holstein Restauratie Architectuur, heeft het parochiebestuur (PB) op 6 november 2023 besloten dat het herstel van de San Salvatorkerk doorgang kan vinden. Het bisdom heeft hier inmiddels ook toestemming voor gegeven.
De aannemer is Jurriens Noord. De werkzaamheden die de aannemer moet gaan uitvoeren zijn uitgebreid op papier gesteld door adviseur Holstein Restauratie Architectuur.

Bouwwerkzaamheden:

De bouwwerkzaamheden zullen volgens het schema beginnen in de week van 8 januari 2024 en duren tot eind juni. Het is echter een planning, dus het werk kan eerder of later dan gepland klaar zijn.
De werkzaamheden zullen gefaseerd worden aangepakt:

 • Eerst de binnenzijde van de kerk aan de noordzijde vanaf 8 januari t/m week 13 (eind maart).
 • Na ongeveer 2-3 weken het gedeelte met de sacristie, kantoor en de parochiezaal t/m half maart (=week 10).
 • Dan de binnenzijde van de kerk aan de zuidzijde vanaf week 11 (vanaf 11 maart) t/m week 23 (7 juni).
 • Werkzaamheden aan de buitenzijde zullen plaatsvinden in week 16 t/m 17 (vanaf 15 april t/m 29 april).
 • Een deel van de kerk zal worden verpakt in plastic, (ook de banken) of ander beschermingsmateriaal; er komt een steiger en beelden en schilderijen zullen worden opgeslagen. Het grote orgel zal worden ingepakt. Auto’s van de medewerkers zullen door de week op het kerkplein staan.

 

Wat gaat dit betekenen voor de Salvatorgemeenschap:

 • De vieringen op woensdagavond kunnen enige maanden niet plaatsvinden. De SR kijkt naar een alternatieve locatie, zoals sacristie. U hoort dit tijdig.
 • Wat betreft andere vieringen zoals uitvaarten en huwelijken door de week: de pastores zullen u vertellen of het wel of niet op een bepaald tijdstip kan en wat de alternatieven zijn.
 • Het grote orgel kan enige maanden niet gebruikt worden. Het kleine orgel en de piano wel, maar zijn door de week bedekt met plastic.
 • Om in het weekend toch vieringen door te kunnen laten gaan, zal de aannemer aan het eind van de vrijdagmiddag het plastic weghalen van de banken waar de steigers niet staan (eerst
  dus aan de zuidzijde en later aan de noordzijde). Op maandag zal de aannemer het plastic weer over de banken leggen en gaat hij weer aan het werk. Aldus is voor vieringen op de zondagen telkens “een halve kerk” beschikbaar.
 • Gedurende zekere tijd zijn parochiezaal en sacristie niet te gebruiken omdat werkers daar dan bezig zijn. Het Buitenhuisje is dan wel beschikbaar. Houd de agenda dan ook in de gaten en schrijf tijdig in dat je gebruik wil maken hiervan!

Aangezien het voor een ieder spannende tijden zijn en veel nog onduidelijk hoe het in de praktijk gaat uitpakken houden we u op de hoogte wanneer er veranderingen zijn in onze eigen planning qua vieringen, bezinningsavonden, locaties, etc. We houden u op de hoogte via de mededelingen in de vieringen, het planbord buiten aan de Hora Siccamasingel en de nieuwsbrief (komt ook op de website).

Lefier en bouwplannen

Jack van der Palen is als coördinator aangesteld door het parochiebestuur om de contacten met woningbouwvereniging Lefier te onderhouden. Lefier heeft het voornemen om het pand Van Starkenborghstraat 3 (het oude pastorie-deel) te slopen en nieuwbouw te plegen. Indien we meer weten over wat ons hierbij te wachten gaat staan en wanneer, plannen we een informatiebijeenkomst na de viering in.

Vitaliteitsbijeenkomst

Op 14 januari 2024 zal na de viering van 11 uur een bijeenkomst zijn waarin leden van het parochiebestuur aanwezig zijn om in gesprek te gaan over de vitaliteit en toekomst van de Salvatorlocatie en/in de Hildegardparochie. In dit gesprek gaat het niet alleen over het gebouw, maar met name over de mensen: wie zijn we, wat willen we en wat kunnen we voor deze gemeenschap betekenen. De locatie (wel of niet kerkzaal) zal nog bekeken worden i.v.m. start herstel van de schade.

Gebouwenbeleid

Op 29 januari 2024 om 19.30 vindt er een informatiebijeenkomst plaats in de Emmauskerk. Het parochiebestuur is bezig een gebouwenbeleid tot 2030 op te stellen voor het bisdom. Naast de klankbordgroep bent u van harte welkom om mee te praten over de toekomst van onze parochie en onze locatie.

Rooster voorgangers en organisten

Ondanks grote inspanningen lukt het de roosteraars Lidy van Duin en Lida Heethuis niet altijd om met name organisten in te plannen. De SR meent dat er dan ook een viering zonder organist maar met gezongen muziek kan zijn en dat betekent dat we samen blijven zingen met de de cantors.
In de toekomst is het mogelijk, denk aan de vakantieperiode, dat er ook geen voorganger beschikbaar is. Er zal dan een alternatief worden aangeboden. Let u op de Vierkant, de mededelingen, nieuwsbrief en de website.

Berichten van het Bisdom:

Boodschap paus Franciscus aan jongeren: Kies een levensstijl gegrond in hoop.
Via bijgaande link kunt u de complete boodschap van paus Franciscus lezen voor de Wereldjongerendag 2023

Boodschap Paus Franciscus Aan Jongeren: ‘Kies Een Levensstijl Gegrond In Hoop’ – Bisdom Groningen-Leeuwarden (bisdomgl.nl)

Uitnodiging voor Dag van het Jodendom 14 januari 2024
Op 14 januari a.s. is in de Groningse Folkingestraat Synagoge een studiemiddag over het thema ‘Lef/lev’ in het kader van de jaarlijkse Dag van het Jodendom. Het Nederlandse woord ‘lef’ is afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘lev’ wat ook ’hart’ betekent. Lef is niet zomaar durf, het is de moed om ook eigen angst te overwinnen. 

Twee gastsprekers staan stil bij de bijbelse betekenis van ‘moed’. Meer informatie over de sprekers, het programma  en aanmelding (verplicht) vindt u op

 

Pastores en Salvatorraad wensen u

Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig en vreugdevol 2024

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 18 juni 2024

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 18 juni 2024

Beste medeparochianen, Op 17 juni heeft het parochiebestuur op de open parochieavond het concept-Gebouwenplan 2024-2030 toegelicht aan de leden van de locatieraden en andere geïnteresseerde parochianen. Met deze nieuwsbrief willen we u als direct betrokkene informeren...

Salvator Nieuwsbrief 26 mei 2024

Salvator Nieuwsbrief 26 mei 2024

Woorden en daden Woorden in uw naam gesprokenDaden in uw naam verricht Woorden die niet dreigenDaden die niet ondermijnen Woorden die geen angst aanjagenDaden die vertrouwen versterken Woorden die niet bluffenDaden die mensen verwarmen Dat zijn woorden en dadenDie...

Salvator nieuwsbrief 3 maart

Salvator nieuwsbrief 3 maart

God, inspireer ons God, inspireer ons,om de komende vastenperiode enthousiast te werken in onze eigen tuin,om stil te staan bij de bloemen in onze levenstuin en hiervoor dankbaar te zijn,om hetgeen overbodig is als onkruid uit te trekken,om een engagement aan te gaan...