Nieuwsbrief 11 februari 2024

Volg de parochie ook op sociale media:

Gepubliceerd op: 11 februari 2024

In vrede loslaten

Als het leven ons kleiner maakt,
onze dromen aantast,
onze krachten sloopt,
help ons dan, God, om stiller te leven
en in vrede los te laten
wat we toch niet vast kunnen houden.

Help ons om ja te zeggen tegen het onvermijdelijke,
ontgoocheld misschien, maar niet wrokkig,
armer geworden, maar dankbaar
voor de weg die we nog mogen gaan.

Frans Cromphout        

(Bron: Gebeden: bij ziekte – Elisabeth – Pastoralezorg.be)

Boodschap paus Franciscus voor Wereldziekendag 2024: ‘Het is niet goed om alleen te zijn’

 In zijn boodschap voor de Wereldziekendag, zondag 11 februari, neemt paus Franciscus een tekst uit het Bijbelboek Genesis als uitgangspunt: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft” (Gen 2,18). Mensen zijn geschapen voor relaties, vriendschap en wederzijdse liefde. ‘We zijn geschapen om samen te zijn, niet alleen’ aldus de paus.  Verlatenheid en eenzaamheid is beangstigend, vooral in tijden van kwetsbaarheid door ziekte.
Paus Franciscus noemt als voorbeeld degenen ‘die vreselijk eenzaam waren tijdens de Covid-19 pandemie: patiënten die geen bezoek konden ontvangen, maar ook verpleegkundigen, artsen en ondersteunend personeel, allemaal overwerkt en opgesloten in isolatieafdelingen. En laten we natuurlijk niet degenen vergeten die het uur van de dood alleen moesten trotseren, verzorgd door gezondheidspersoneel maar ver van hun familie.’

De paus noemt verder de benarde toestand en eenzaamheid van zij die door oorlog en de tragische gevolgen daarvan zonder steun en hulp zitten. Oorlog noemt hij ‘de meest verschrikkelijke sociale ziekte’ waar de meest kwetsbare mensen de hoogste prijs betalen. Tegelijkertijd benadrukt de paus dat, ‘zelfs in landen die vrede kennen en over meer middelen beschikken, de tijd van ouderdom en ziekte vaak in eenzaamheid wordt doorgebracht en soms zelfs in verlatenheid.’

Cultuur van individualisme
Een oorzaak daarvan is volgens paus Franciscus de cultuur van het individualisme, die prestaties ten koste van alles ophemelt en de mythe van efficiëntie cultiveert, en onverschillig en zelfs meedogenloos wordt wanneer mensen niet langer de kracht hebben om bij te blijven. Het leidt volgens de paus tot ‘een cultuur van weggooien’ waarin “mensen niet langer worden gezien als een primaire waarde die moet worden gerespecteerd en beschermd. Vooral als ze arm of gehandicapt zijn, als ze ‘nog niet nodig’ zijn – zoals ongeborenen – of ‘niet langer nodig’ – zoals ouderen” (Fratelli tutti, 18).’

Christenen zijn in het bijzonder geroepen om de barmhartige blik van Jezus aan te nemen, zegt de paus. ‘Laten we zorgen voor hen die lijden en alleen zijn, misschien gemarginaliseerd en afgedankt. Met wederzijdse liefde, die Christus de Heer ons geeft in gebed, en vooral in de Eucharistie, helen we de wonden van eenzaamheid en isolement.  Zo werken we samen om de cultuur van individualisme, onverschilligheid en afwijzing tegen te gaan en de cultuur van tederheid en mededogen te laten groeien’, aldus paus Franciscus.

Als u meer wilt lezen over de brief van de paus:
Boodschap-Paus-Franciscus-Wereldziekendag-2024-def.pdf (rkkerk.nl) of via www.RKKerk.nl

 

Vastenactie

Zondag 18 februari Salvatorcafé
Zoals het er nu naar uit ziet, kan het Salvatorcafé op zondag 18 februari, ná de viering om circa 12.00 uur, gewoon doorgaan. Echter niet achter, maar vóór in de kerk. De film van de Vastenactie zal worden vertoond en Thea Zuidland zal nog wat extra uitleg geven over het Vastenactieproject in Zimbabwe.

Nicolaaskerk Haren: Gebed voor de Vrede

Op dinsdag 20 februari is er om 19.30 uur in de Nicolaaslocatie een Gebed voor de Vrede. We nodigen u uit om met ons stil te staan en te bidden voor mensen in gebieden van oorlog of voor mensen die om wat voor reden dan ook ons gebed nodig hebben. Er is ruimte voor zang, samenzijn, stilte en bezinning. Pastoor Arjen Jellema zal voorgaan en de zang wordt verzorgd door cantors uit de Nicolaas- en de Salvatorlocatie.
Namens de Nicolaasraad,
Romée van Mal

foto: pixabay

foto ©Marleen Verstappen

Stand van zaken bij restauratie Salvatorkerk
Inmiddels is een deel van de kerkzaal niet meer toegankelijk voor het publiek, met uitzondering van de banken die op zondag vrijgemaakt zijn van de plastic bedekking en de looppaden hier naar toe.
Ook de parochiezaal en de sacristie zijn de komende 6 weken niet meer te gebruiken op de normale wijze. De schade aan de muren zal ook hier worden aangepakt.

Alleen zondags vieren mogelijk en activiteiten in het Buitenhuisje

Voor activiteiten en vieringen betekent dit dat alléén op de zondag vieringen mogelijk zijn in het vrijgemaakte deel van de kerkzaal. De woensdagavondvieringen, met uitzondering van de viering op Aswoensdag 14 februari a.s., zullen gehouden worden in het Buitenhuisje. Toegang via van ingang van Starkenborghstraat 1.
De Aswoensdagviering gaat op onze locatie niet door! U bent welkom in de Nicolaaskerk te Haren. Indien u vervoer nodig heeft, meld het dan secr.salvator@hildegardparochie.nl
Ook overige activiteiten kunnen alleen in het Buitenhuisje plaatsvinden, mits max. 20-25 personen.

Kerkbalans 2024

Beste parochianen,
Hierbij onze brief waarin we u vragen om een financiële bijdrage voor onze Salvatorgemeenschap.

Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, mensen zoals u.

 “Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze parochie heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Want het gebouw waar onze gemeenschap samenkomt en diverse activiteiten kosten geld. Het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.

U kunt uw geld overmaken op verschillende manieren:

 • Via internetbankieren of een overschrijvingskaart op NL84 INGB 0000 9509 51 ten name van RK Parochie H. Hildegard van Bingen Salvator onder vermelding van ‘Kerkbalans 2024’.
 • Via automatische incasso: u kunt aan de budgethouder laten weten hoe u dit wilt doen: salvator@hildegardparochie.nl
 • Via een ‘notarisformule’ en andere fiscaal aantrekkelijke regelingen.

   Uw bijdrage aan de kerk middels Kerkbalans kan aftrekbaar zijn
  Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij de belastingaangifte (RSIN-nummer 824629681 ). De Salvatorkerk  heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Wanneer u geld doneert aan een instelling met een ANBI-status, kan het zijn dat u recht heeft op belastingaftrek. Tussen 1%  en 10% van uw belastbaar inkomen zijn aftrekbaar zoals bijdragen kerkbalans en andere giften.
  Onze ANBI naam is: RK Parochie Heilige Hildegard van Bingen.

   Daarnaast kunt u uw jaarlijkse bijdrage omzetten in een periodieke schenking en daarmee fiscaal voordeel behalen. Middels de volgende link: Overeenkomst periodieke gift in geld, in natura, met betalingsvolmacht (belastingdienst.nl) kunt u de overeenkomst downloaden, invullen en opsturen per post of per mail (pm.salvator@hildegardparochie.nl). Voorwaarde is dat dit voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren wordt vastgelegd.

  Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

  Budgethouder van locatie Salvator
  Lysette Caetano do Rego
  E-mail: Pm.salvator@hildegardparochie.nl

  Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u in onze parochie Pasen kunt vieren
  www.Vier.nu  is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk.
  De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.
  Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen. Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu.
  Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.
  Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

  Agenda:

  • 11 februari      11.00 uur        Eucharistieviering      Wereldziekenzondag              Koffie
  • 14 februari      19.00 uur        Eucharistieviering      Aswoensdag: niet in Salvator, wel in Nicolaaskerk!!!
  • 18 februari      11.00 uur        Echaristieviering        Salvatorcafé, Vastenactie       Koffie
  • 25 februari      11.00 uur        W. en Comm.viering   VOM-viering

   

  • Bezinningsavonden: 3e en 4 woensdag van de maand        20.00 uur: In Buitenhuisje
  • Woensdagavondvieringen:                                                        19.00 uur: in Buitenhuisje (NB: géén viering op Aswoensdag!)

   

  Meer berichten

  Uitnodiging afscheid bisschop Van den Hout 15 aug.

  Uitnodiging afscheid bisschop Van den Hout 15 aug.

  Geachte priesters, diakens en pastoraal werkers, Geachte dames en heren, In mijn brief van 21 juni jl. heb ik u laten weten dat onze bisschop, mgr. dr. C.F.M. van den Hout benoemd is tot bisschop van Roermond. Graag wil de bisschop afscheid nemen van de mensen in ons...

  Nicolaaskerk 65 jaar Feestprogramma – overzicht

  Nicolaaskerk 65 jaar Feestprogramma – overzicht

  Nicolaaskerk Haren - 65 jaar 6 september 1959 – 6 september 2024 Feestprogramma – overzichtPROGRAMMA feestmaand Zondag 8 september 09.30 uur – viering en opening tentoonstellingOpeningsviering, voorganger Pastor Myriam Oosting. Kindernevendienst. Zang: Nicolaaskoor....

  Salvator Nieuwsbrief 14 juli 2024

  Salvator Nieuwsbrief 14 juli 2024

  Het kleine meisje van de hoop Wat mij verwondert, zegt God, is de Hoop.Ik kan er niet over uit.Deze kleine Hoop, die er zo nietig uitziet.Dit kleine meisje Hoop.De onsterfelijke. Uit Charles Péguy (1873-1914) Le Porche du mystère de la deuxième vertuafbeelding van...