Salvator Nieuwsbrief 14 januari

Volg de parochie ook op sociale media:

Gepubliceerd op: 15 januari 2024

Salvator Nieuwsbrief 14 januari

Het is een vraag
die ik in mijn hart al vaak
aan Jezus heb gesteld, God:
“Waar woon Je?”
En zijn antwoord
is eigenlijk heel eenvoudig:
‘Kom mee en je zult het zien!’
Neem mij mee
naar plaatsen en naar mensen,
waar en in wie ik
Hem kan ontmoeten
als ‘Heer’ en ‘Meester’
van mijn leven.
En geef mij de durf
op mijn beurt mensen
tot bij Jezus te brengen
en hen te laten delen
in mijn geluk.
Op die manier wil ik
ook mijn steentje bijdragen
aan jouw droom!

Bron: Dominicains de Belgique – 2de zondag door het jaar (dominicanen.be)/ Bezinning

Restauratie

Er is maandag gestart met het bedekken van vloeren en een deel van de banken. Schilderijen en beelden zijn zoveel mogelijk verwijderd.
Vooralsnog gaan de vieringen op de woensdagavond en de zondag gewoon door, zij het dat we ‘in de rommel’ en meer bij elkaar zitten. Ook de bezinningsavonden zullen zoveel mogelijk doorgaan. De eerstvolgende is 17 januari om 20 uur: Katholiek, zo gek nog niet! O.l.v. A. Jellema en M. Oosting.

Parochiebestuur wil uw hulp bij maken van een Gebouwenbeleid 2030

14 januari 2024 na de viering van 11 uur zal een lid van het parochiebestuur u informatie geven en vragen over het te maken Gebouwenbeleid 2030 in opdracht van het bisdom. Er is koffie na de viering.

Kratten Voedselbank

Deze zullen tot na de restauratie eind juni 2024 i.v.m. de stof en plaatsgebrek weggehaald worden. Wilt u toch spullen doneren in de tussentijd:

  • Bij de plaatselijke supermarkt indien daar iemand staat om spullen op te halen.
  • U kunt uw houdbare producten ook langsbrengen van maandag tot zaterdag tussen 08.30 – 12.30 uur. Ulgersmaweg 57, Groningen.
  • U kunt doneren op bankrekening NL 53 RABO 03 2944 9028 ten name van Stichting Voedselbank Stad Groningen.

 Alvast bedankt.
Ria de Kleijn, Durk Elzinga en Marleen Verstappen

Oecumenische viering 28 januari in de Immanuelkerk – Overwinningsplein

  • Ontmoeting en koffie: 10.15 uur
  • Dienst: 11.00 uur

De Oecumenische viering wordt dit jaar in de Immanuelkerk gehouden. Het is een gezamenlijke dienst van de Hildegard parochie (Salvatorkerk), de Molukse gemeente en de protestantse wijkgemeente Groningen-zuid. De Voorgangers zijn ds. Jan Willem Nieboer, ds. Romella Halussy en pastor Arjen Jellema. De dienst begint om 11.00 uur (!). Er vindt geen ontmoeting en koffiedrinken na de dienst plaats maar voorafgaande aan de dienst vanaf 10.15 uur. Kortom: iedereen is welkom vanaf 10.15 uur!
Deze dienst is ter afsluiting van de Week van gebed voor Eenheid met als thema: Heb God lief en je naaste als jezelf.

Hildegard op Social Media

Uit het onderzoek van de Parochiemonitor blijkt dat we als gemeenschap nog hechter kunnen worden, zowel binnen als buiten onze kerk. Daarom zijn we enthousiast over nieuwe initiatieven om onze aanwezigheid op social media te verbeteren en uit te breiden. Dit zal ons helpen om meer mensen te bereiken, inclusief jongeren, en draagt bij aan de vitaliteit van onze gemeenschappen.

Instagram en Facebook: Delen en Verbinden

We gaan regelmatig updates en foto’s delen op Instagram en Facebook. Deze berichten zullen niet alleen informatie bevatten zoals in Vierkant en onze nieuwsbrieven, maar ook leuke momenten en activiteiten uit onze gemeenschappen. Ons doel is om iedereen op een laagdrempelige manier te laten zien hoe levendig onze gemeenschap is en om iedereen aan te moedigen actiever deel te nemen. Ons Social Media team, bestaande uit Louk Costongs, Romée van Mal en Benno Haarman, staat open voor nieuwe leden. Samen kunnen we een rijke en gevarieerde stroom van berichten creëren die onze gemeenschap weerspiegelen.

WhatsApp Community: Samen Sterker

De WhatsApp community heeft als doel om parochianen dichter bij elkaar te brengen en samenwerking tussen de gemeenschappen te bevorderen. Dit platform biedt een snelle en effectieve manier om belangrijke mededelingen te delen en biedt zichtbaarheid aan diverse groepen binnen onze gemeenschap.

We hopen dat iedereen enthousiast zal zijn over deze nieuwe kanalen en manieren om verbonden te blijven. We nodigen jullie uit om ons te volgen op Instagram en Facebook en deel te worden van onze WhatsApp community. Samen bouwen we aan een nog sterkere en meer verbonden parochie!

Benno Haarman, voorzitter PB

Koorgesprek Dorpskerk Haren met Arjen Jellema: 21 januari 2024 van 16.30-17.30 uur

Henk Boomker, oud-boekverkoper, gaat met Arjen Jellema in gesprek over het thema: ‘Pastoor zijn in een roerige kerk’.

De koorgesprekken over geloof, godsdienst en kerk in de wereld van vandaag zijn een initiatief van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, deel uitmakend van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Haren. De koorgesprekken zijn open voor iedereen. De toegang is gratis. Bij de uitgang kunt u een gift doen in de collecteschaal.

zie ook  https://www.kerkinstad.nl/nl/events/472

Diner in de Walfried t.b.v. restauratie orgel

Voor de reparatie van het orgel in de Emmauskerk is geld nodig. Met de organisatie van een diner, verzorgd door Mayke Scholma cs, en aansluitend een gezellige nazit op zaterdag 3 februari 2024 van 17-21 uur willen we met de opbrengst een duit in het orgelzakje doen.
Kosten diner: €15, —

U kunt zich aanmelden via de inschrijfformulieren in de Emmauskerk of bij Piet van Gijssel
e-mail: piet@vgijssel.nl of telefoon: 06 44632529
Vriendelijk verzoek om het bedrag van tevoren over te maken op Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen o.v.v. orgeldiner

Namens de Walfriedparochie
Piet van Gijssel

Jongeren

Voor de kinderen: achtergronden en gebeden bij het evangelie en nog meer

Kinderwoorddienst – Een lammetje als afbeelding van Jezus en Geloven thuis – Home

Bisdom Groningen- Leeuwarden

Op 11 februari gaan de jongeren schaatsen in Leeuwarden. Nu valt dit rond de carnavalsperiode, vergeet je verkleedkleren dus niet! 

Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren 7 maart 2024

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren.
Het ontmoeten van elkaar staat deze dag voorop, omdat gesprek met mensen die een soortgelijke ervaring hebben heel waardevol en helend kan zijn.
Pastoraal werker Wiebe Mulder, voorzitter van de werkgroep, vertelt iets over het omgaan met verlies en rouw, ook in het perspectief van het geloof. Hij zal ook stilstaan bij de plaats die God daarbij inneemt. De dag wordt afgesloten met een korte gebedsviering.

De ontmoetingsdag is dit voorjaar op DONDERDAG 7 maart 2024 van 10-15.30 uur in de Boerderijherberg Lavandula te Marknesse (adres: Uiterdijkenweg 45, 8316 RR)
Voor koffie/thee en een lunch is gezorgd. We verwachten van u een bijdrage in de kosten van
€ 12,00. Desgewenst kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

Tot 28 februari 2024 kunt u zich opgeven bij:
Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel. 050-4065888
Email: l.winter@bisdomgl.nl

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 18 juni 2024

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 18 juni 2024

Beste medeparochianen, Op 17 juni heeft het parochiebestuur op de open parochieavond het concept-Gebouwenplan 2024-2030 toegelicht aan de leden van de locatieraden en andere geïnteresseerde parochianen. Met deze nieuwsbrief willen we u als direct betrokkene informeren...

Salvator Nieuwsbrief 26 mei 2024

Salvator Nieuwsbrief 26 mei 2024

Woorden en daden Woorden in uw naam gesprokenDaden in uw naam verricht Woorden die niet dreigenDaden die niet ondermijnen Woorden die geen angst aanjagenDaden die vertrouwen versterken Woorden die niet bluffenDaden die mensen verwarmen Dat zijn woorden en dadenDie...

Salvator nieuwsbrief 3 maart

Salvator nieuwsbrief 3 maart

God, inspireer ons God, inspireer ons,om de komende vastenperiode enthousiast te werken in onze eigen tuin,om stil te staan bij de bloemen in onze levenstuin en hiervoor dankbaar te zijn,om hetgeen overbodig is als onkruid uit te trekken,om een engagement aan te gaan...