...

Tienerweekenden in 2023

RK Tienerweekenden in 2023 Na de geslaagde tienerweekenden van het afgelopen jaar heeft het Jongerenplatform voor 2023 weer twee fantastische tienerweekenden gepland! Ook deze weekenden zullen bij de Blauwe Zusters in Heiloo zijn. In de weekenden van 28 -30 april en...

Jongerenactiviteit 5 maart 2023

Trampoline springen in Heerenveen Op 5 maart gaan we met z’n allen trampoline springen in Heerenveen! We hopen weer met vele jongeren aanwezig te zijn! Om tien uur beginnen we met de Eucharistieviering waarna we lunchen, catechese hebben en vervolgens vertrekken om te...

Roepingenavonden en Roepingenweekend in 2023

Na succesvolle avonden én een ochtend worden de roepingenavonden voortgezet in 2023. Iedere derde vrijdag van de maand organiseert pastoor Tjitze Tjepkema in Heerenveen de roepingenavond. Elke avond begint om 18.00 uur met een Eucharistieviering in de H. Geestkerk aan...

Aanbod Bonifatius Academie bisdom voorjaar 2023

Module KerkgeschiedenisModule Oude TestamentModule Liturgie Module KerkgeschiedenisDocent pastoor drs. J.J.G. TolboomLocatie: RK Kerk, Pier Panderstraat 1, Drachten We komen bijeen op de volgende donderdagavonden: 26 januari, 23 februari, 16 maart, 13 april en 11 mei...

Ga mee naar Ameland! Weekend katholieke jongeren

27-29 januari 2023: WJD@Home op Ameland – Nederlandse thuisversie van ’s werelds grootste jongerenevenement  Ga mee naar Ameland! Weekend katholieke jongeren in aanloop naar Wereldjongerendagen 2023 Om alvast de smaak te pakken krijgen voor de WJD in Lissabon...

Vastenactie 2023

Vastenactie 2023: Migratie – mensen onderweg Programma Startdag Vastenactie Noord Nederland, 19 november 2022 Zaterdag 19 november a.s. is in de Zuiderkerk te Drachten de Startdag Vastenactie 2023 voor het Noorden. Er is een gevarieerd dagprogramma om...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.