Ontmoetingsdag in Marknesse
gepubliceerd: 9 januari 2024

voor mensen die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De ontmoetingsdag is dit voorjaar op DONDERDAG 7 maart 2024 van 10-15.30 uur in de Boerderijherberg Lavandula te Marknesse (adres: Uiterdijkenweg 45, 8316 RR)

Het ontmoeten van elkaar staat deze dag voorop, omdat gesprek met mensen die een soortgelijke ervaring hebben heel waardevol en helend kan zijn.
Pastoraal werker Wiebe Mulder, voorzitter van de werkgroep, vertelt iets over het omgaan met verlies en rouw, ook in het perspectief van het geloof. Hij zal ook stilstaan bij de plaats die God daarbij inneemt. De dag wordt afgesloten met een korte gebedsviering.

Voor koffie/thee en een lunch is gezorgd. We verwachten van u een bijdrage in de kosten van
€ 12,00. Desgewenst kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

Tot 28 februari 2024 kunt u zich opgeven bij:
Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel. 050-4065888
Email: l.winter@bisdomgl.nl

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Dhr. T. Groen, tel. 0527-202535
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820
Mevr. M.G. Scholte Aalbes-Schomaker, tel. 06-50297434
Dhr. H.J.M. Steentjes, tel. 06-50462220

Na opgave ontvangt u rond 1 maart 2024 een programma en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Als u van plan bent om met het openbaar vervoer te komen, wilt u dan even contact opnemen met mw. L. Winter:
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl, telefoon: 050-4065888