Reliek Heilige Bernadette komt naar Nederland
gepubliceerd: 10 maart 2024

Reliek Heilige Bernadette komt naar Nederland

De Heilige Bernadette Soubirous, bekend van de Franse bedevaartsplaats Lourdes, komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek – een stuk van het gebeente – komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt een rondgang door het land van 1 tot 29 april. In het bisdom Groningen-Leeuwarden is dat op 13 tot en met 16 april in de RK Basiliek H. Franciscus te Bolsward. In deze periode worden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd.

Bernadette Soubirous
De Heilige Bernadette Soubirous (1844 -1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoorden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld.

Reliekenverering
Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

 Rondgang
De reliek van de H. Bernadette is voor belangstellenden van zaterdag 13 tot en met dinsdag 16 april te vereren in RK Basiliek H. Franciscus in Bolsward. U kunt op eigen gelegenheid de kerk bezoeken en deelnemen aan een voor u passend gebedsmoment.

Een andere mogelijkheid is op zaterdag 13 april per bus vanuit Groningen naar Bolsward af te reizen en deel te nemen aan de vieringen. Pastoor Jellema van de studentenparochie Sint Augustinus heeft aangegeven dat er vanuit de studentenpopulatie belangstelling is voor dit initiatief.

foto’s: www.rkkerk.nl

Bedevaart naar Bolsward vanuit Groningen op zaterdag 13 april*
10.30 uur Vertrek uit Groningen
11.30 uur Aankomst Bolsward
12.00 uur Welkomstviering, Angelus, gebedsviering
13.00 uur Lunch
16.00 uur Stille aanbidding
16.30 uur Rozenkransgebed
17.00 uur Vesperviering met zegen met Allerheiligste
18.00 uur Vertrek uit Bolsward
19.00 uur Aankomst Groningen
* de tijden en het programma kunnen nog wijzigen

Deze bedevaart kan alleen doorgaan bij voldoende deelname. De kosten voor deze dag zijn ten tijde van het schrijven van dit artikel nog niet bekend. Een aanmeldingsformulier met nadere informatie treft u achter in de kerk.
Heeft u nog vragen?
– Kijk op www.titusbrandsmaparochie.nl voor het volledige programma
– Mail naar marion@mennes.nu
– Bel of app met Marion Mennes 06-20605050

 Pastoor A. Jellema van de Sint Augustinusparochie
Marion Mennes

Bron: Bisdom Groningen-Leeuwarden
Adres:  Basiliek H. Franciscus
            Grote Dijlakker 7
            8701 KV  Bolsward