Avond over gebed

Gepubliceerd op: 18 December 2019

Op woensdagavond 4 maart 2020 organiseert de Projectgroep Toerusting van het Bisdom Groningen-Drenthe een avond over gebed.

“Bidden” hoort wezenlijk bij een leven als christen. Het gebed noemen we dan ook wel eens “adem voor de ziel”. Maar ….. we vinden het vaak zo moeilijk. Tijd om het erover te gaan hebben! Bidden staat niet los van het dagelijkse leven. Er moet een soort verbinding zijn tussen gebed en je leven van alle dag.

Bidden kun je overal, maar ervaren we dat ook echt zo? Of denken we toch stiekem dat het alleen maar in de kerk kan?

Bidden …. wat is het eigenlijk?

Verschillende soorten van gebed komen voor het voetlicht, zoals het formuliergebed, de rozenkrans,  het Jezusgebed, overweging van de H. Schrift,
getijdegebed en stil gebed.

 

Waar, wanneer, voor wie en door wie?

Waar: Parochiezaal
Langestraat 75
9671 PC Winschoten
Parkeergelegenheid: Klinkerplein, bij JUMBO

Wanneer: Woensdag 4 maart 2020
Van 20.00 tot 22.00 uur

Voor wie Voor alle parochianen en vrijwilligers die zich willen bezinnen over de plaats van bidden in hun leven.

Door wie Pastor Myriam Oosting, pastoraal werkster van de parochie Hildegard van Bingen (Zuidhorn, Haren en Groningen)

Opgave Aanmelden tot 27 februari 2020 bij:
Vicariaat Groningen-Drenthe
t.a.v. mevr. L. Winter
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel. (050) 40 65 888
alle dagen (behalve vrijdagmiddag)
e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...