Liturgiecursus Eucharistie

Gepubliceerd op: 21 juli 2019

Liturgiecursus Eucharistie

In het seizoen 2018-2019 heeft de Diocesane Werkgroep voor Liturgie de basiscursus ‘Kerkelijk jaar en liturgie,’ aangeboden. Velen hebben in Wolvega aan deze cursus deelgenomen. In het najaar van 2019 start de werkgroep met een vervolg op deze cursus. Omdat het een voortzetting van de basiscursus is willen we nu de focus richten op enkele liturgische onderwerpen. De viering van de Eucharistie, bij velen bekend, zal dan het venster zijn waardoor we naar de liturgie kijken. Aan de hand van de 4-voudige indeling van de Eucharistieviering zullen o.a. thema’s als de H. Schrift in de liturgie, de kerk als gebouw en mystiek lichaam, liturgie en muziek, de geloofsbelijdenis en andere liturgische vieringen aan bod komen. De avonden zullen weer in Wolvega worden gegeven.

De cursus is vanaf dit jaar onderdeel van de Bonifatiusacademie, het vormingsprogramma van ons bisdom Groningen-Leeuwarden

Een eerdere deelname aan de basiscursus is géén vereiste. Voor wie de vroegere Kadercursus Liturgie heeft gevolgd zal veel bekends horen. Pastoor Victor Maagd, Ann Dikhoff-Pollmann, pastor José Lange en pastor Arjen Jellema zullen in afwisseling de avonden verzorgen. Als cursusboek zal de werkgroep een reader samenstellen met interessante artikelen. De deelnamekosten bedragen € 25,-. Voor méér informatie en een folder kunt u contact opnemen met pastoor Victor Maagd, 0527 – 61 20 61 of pastoormaagd@gmail.com

Bijeenkomst 1
De kerk, huis van stenen, huis van mensen
25 september 2019                       
o.l.v. pastoor V.Maagd               

Bijeenkomst 2.               
Liturgie en muziek
15 oktober 2019                             
o.l.v. mevr. A. Dikhoff-Pollmann                              

Bijeenkomst 3.
Openingsriten
20 november 2019                        
o.l.v. pastor A.Jellema

Bijeenkomst 4.
Viering van het Woord
15 januari 2020               
o.l.v. pastoor V.Maagd               

Bijeenkomst 5.                 
Geloofsbelijdenis
19 februari 2020             
o.l.v. pastor J.Lange                     

Bijeenkomst 6.                 
Viering van de Eucharistie
18 maart 2020                 
o.l.v. pastor A.Jellema                            

Bijeenkomst 7.
Slotriten en wegzending           
22 april 2020                    
o.l.v. pastor J. Lange

DEELNAMEKOSTEN
De deelname kosten bedragen €25,-. Dit is een bijdrage in de kosten van het cursusboek, dat u ontvangt, en de faciliteiten waar we gebruik van maken. 

PLAATS EN TIJD
De bijeenkomsten zijn van 20.00 u. tot 22.00 u.
Zij vinden plaats in: Parochiehuis Wolvega, Lycklamaweg 12, 8471 JX Wolvega

 INFORMATIE
Voor méér informatie kunt u contact opnemen met pastoor Victor Maagd,
0527 – 61 20 61 of pastoormaagd@gmail.com

Deelnemers vragen wij zich uiterlijk voor 13 september 2019 op te geven bij:
Bisdom Groningen-Leeuwarden
Afdeling Pastorale Dienstverlening
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen, tel: 050-4065888
Email: l.winter@bisdomgl.nl

Meer berichten

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Afgelopen dinsdag zagen we op TV de "persco" van de regering met de aankondiging van nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Naar aanleiding van de eerdere ophef over aantallen kerkbezoekers elders in het land, hebben de Nederlandse...

Nieuwsbrief Salvator 14 oktober 2020

Nieuwsbrief Salvator 14 oktober 2020

Beste parochianen, Bij het opstellen van deze nieuwsbrief is het duidelijk dat het coronavirus wederom ons stevig in de greep houdt. In heel Nederland, maar ook bij ons in de buurt. Veiligheidsregio Groningen is van niveau ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ op het...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

  Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelenUpdate 14-10-2020 Vanaf 28 juni 2020 zijn er weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de...