Bonifatius Academie

Gepubliceerd op: 21 July 2019

Bonifatius Academie

Kadervorming in het bisdom Groningen Leeuwarden

Doe ook mee en leer aan de Bonifatius Academie. Je kunt één of meer cursussen van vijf lessen kiezen. Ben je als vrijwilliger actief in de parochie? Dan is de Academie juist bedoeld voor jou. Maar andere geïnteresseerden zijn even hartelijk welkom!

Kennis en inspiratie
Leren bij de Bonifatius Academie betekent
– Kennisoverdracht
– Competentie ontwikkeling
– Inspiratie & ontmoeting
Je kunt een cursus volgen in één van de volgende vakken: Basisvorming, Catechese, Diaconie, Liturgie en Gemeenschapsopbouw. Lesplaatsen zijn in Groningen, Hoogeveen, Sneek en Wolvega. Cursusdocenten zijn bisschop Ron van den Hout, bisdom-medewerkers en gastdocenten.

Cursussen Najaar 2019:
– B3 Jezus Christus
– C2. Aartsvaders Oude Testament: Jacob en Jozef
– D2. Diaconale leerroute (1) *
– L2. Eucharistie, venster op de liturgie (1)**
– O1. Besturen van Parochie of PCI

Op 23 april 2020 organiseert de Bonifatius Academie een publiekslezing over een thema op de grens van kerk en samenleving.

Cursussen Lente 2020:
– B4. Kerk
– C2. Oude Testament: Jacob en Jozef (herh.)***
– C3. Nieuwe Testament: brieven van Paulus
– D3. Diaconale leerroute (2)*
– L2. Eucharistie, venster op de Liturgie (vervolg)**
– O2. Parochiebestuur
– O3. Parochiecommunicatie
*deze cursus bestaat uit drie delen die samen gevolgd worden (6 studiepunten)
**deze cursus in Wolvega volgt het kerkelijk jaar in najaar 2019 en lente 2020.
***deze cursus is een herhaling van het najaar, nu in een andere regio

De Bonifatius Academie helpt om taken in de geloofsgemeenschap beter te vervullen. We hopen ook dat je er ‘meer mens van wordt’ en groeit in je geloof.

Informatie: www.bonifatiusacademie.nl (Hier kun je o.a. de studiegids downloaden)
Of bel/app studiesecretaris Piet Timmermans: 06 – 2486 3901
Info/aanmelding: l.winter@bisdomgl.nl. T 050 – 4065 888

Meer berichten

Overweging DOLP 9 augustus 2020

Overweging DOLP 9 augustus 2020

Overweging uit de viering onder leiding van parochianen (Carien Denissen en Wieke Schimmel) op zondag 9 augustus in de Jozefkerk Lezingen: 1 Koningen 19: 9a,11-13a ; Mattheüs 14: 22-33 God waar ben je? Petrus roept Jezus. Elia zoekt God. Elia roept God op de berg bij...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen Vanaf 28 juni zijn er  weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de nodige maatregelen nodig....

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Op zondag 21 juni is er een online te volgen oecumenische viering van de Raad van Kerken Zuidhorn om 11 uur. Pastor Myriam Oosting zal hierin namens onze H. Hildegardparochie voorgaan. Aram Kooistra-Pourjafar zal namens onze Jozefgemeenschap mee voorgaan. Paulien...