Bonifatius Academie

Gepubliceerd op: 21 July 2019

Bonifatius Academie

Kadervorming in het bisdom Groningen Leeuwarden

Doe ook mee en leer aan de Bonifatius Academie. Je kunt één of meer cursussen van vijf lessen kiezen. Ben je als vrijwilliger actief in de parochie? Dan is de Academie juist bedoeld voor jou. Maar andere geïnteresseerden zijn even hartelijk welkom!

Kennis en inspiratie
Leren bij de Bonifatius Academie betekent
– Kennisoverdracht
– Competentie ontwikkeling
– Inspiratie & ontmoeting
Je kunt een cursus volgen in één van de volgende vakken: Basisvorming, Catechese, Diaconie, Liturgie en Gemeenschapsopbouw. Lesplaatsen zijn in Groningen, Hoogeveen, Sneek en Wolvega. Cursusdocenten zijn bisschop Ron van den Hout, bisdom-medewerkers en gastdocenten.

Cursussen Najaar 2019:
– B3 Jezus Christus
– C2. Aartsvaders Oude Testament: Jacob en Jozef
– D2. Diaconale leerroute (1) *
– L2. Eucharistie, venster op de liturgie (1)**
– O1. Besturen van Parochie of PCI

Op 23 april 2020 organiseert de Bonifatius Academie een publiekslezing over een thema op de grens van kerk en samenleving.

Cursussen Lente 2020:
– B4. Kerk
– C2. Oude Testament: Jacob en Jozef (herh.)***
– C3. Nieuwe Testament: brieven van Paulus
– D3. Diaconale leerroute (2)*
– L2. Eucharistie, venster op de Liturgie (vervolg)**
– O2. Parochiebestuur
– O3. Parochiecommunicatie
*deze cursus bestaat uit drie delen die samen gevolgd worden (6 studiepunten)
**deze cursus in Wolvega volgt het kerkelijk jaar in najaar 2019 en lente 2020.
***deze cursus is een herhaling van het najaar, nu in een andere regio

De Bonifatius Academie helpt om taken in de geloofsgemeenschap beter te vervullen. We hopen ook dat je er ‘meer mens van wordt’ en groeit in je geloof.

Informatie: www.bonifatiusacademie.nl (Hier kun je o.a. de studiegids downloaden)
Of bel/app studiesecretaris Piet Timmermans: 06 – 2486 3901
Info/aanmelding: l.winter@bisdomgl.nl. T 050 – 4065 888

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...