...
Vier.nu Pasen
gepubliceerd: 5 maart 2023

Landelijke website nodigt iedereen uit voor de Veertigdagentijd en Pasen  

Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wat vieren we met Palmpasen? De landelijk website www.vier.nu Pasen geeft antwoord op deze vragen en meer. Vanaf het begin van de Veertigdagentijd op Aswoensdag (22 febr. jl.) is deze achtergrondinfo over het christelijk hoogfeest van Pasen beschikbaar.  De website is een landelijke oproep om Pasen te vieren in kerkelijke vieringen van lokale parochies.

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode in het kerkelijk jaar, waarin we toeleven naar het hoogfeest van Pasen: de Verrijzenis van Christus. Deze voorbereiding en de Paastijd komen tot uiting in bijzondere vieringen, zoals met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Na een paar jaren beperkingen door het coronavirus, mogen we dit jaar deze hoogtijdagen van ons geloof weer samen met elkaar te delen. Wij nodigen u van harte uit daarbij te zijn.

Op de vieringenpagina van deze website kunt u zien waar en wanneer alle vieringen staan gepland. We wijzen u ook graag op de landelijke website www.vier.nu die een aantal handige links en downloads biedt. Alle informatief over het vieren van Pasen. Voor kinderen is een mooie kleurplaat te downloaden. Er is een link naar het Paasevangelie en er worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.