Kerkproeverij 2019

Gepubliceerd op: 21 August 2019

Kerkproeverij 2019 met gratis spandoek.
Zo’n 20 Nederlandse kerkgenootschappen doen elk jaar in het laatste weekend van september mee met de actie Kerkproeverij. Dat is een landelijke actie waarbij lokale kerkgemeenschappen zich extra uitnodigend presenteren in hun eigen omgeving. Parochianen, locatieraden en pastorale teams worden van harte uitgenodigd kerkgangers te stimuleren om iemand uit hun dagelijkse omgeving mee te vragen naar de zondagsviering op 28 of 29 september a.s.
Wie zich voor 1 september meldt via de website www.kerkproeverij.nl, ontvangt van het landelijk Kernteam Kerkproeverij een gratis spandoek ‘Welkom in de kerk’. Het spandoek is gemaakt door de Vlaggencentrale in Dokkum en kan vaker gebruikt worden, dus ook bij andere gelegenheden dan het Kerkproeverijweekend. Voor meedoen aan de actie Kerkproeverij is aanmelding overigens niet verplicht.
Meedoen met Kerkproeverij hoeft niet veel tijd te kosten. Natuurlijk kan er een heel evenement van gemaakt worden, maar in de kern is het niet meer dan dat regelmatige kerkgangers iemand anders – buiten de bekende kerkgemeenschap – uitnodigen een keer mee te gaan naar de zondagsviering. Een gewone goed verzorgde viering kan daarbij voldoende zijn. Daarbij wel rekening houdend met aanwezigen die niet of minder goed bekend zijn met kerkelijke gebruiken.
Het succes van Kerkproeverij laat zich overigens niet afmeten aan het behaalde aantal extra bezoekers. Ook als een uitnodiging niet aanvaard wordt, kan het gesprek dat daarvoor is aangegaan al de moeite waard zijn. Het is zinvol om in de voorafgaande weken aan Kerkproeverij binnen de eigen parochie er aandacht aan te besteden. Mocht toevallig in uw parochie het laatste weekend van september niet uitkomen, dan bent u uiteraard vrij een ander weekend te kiezen.
Ik hoop dat u kans ziet (weer) mee te doen en ik wens u veel inspiratie voor de komende Kerkproeverij!

Met vriendelijke groeten,
In Christus,
Vicaris A. Bultsma
Bisdom Groningen-Leeuwarden

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...