Kinderen Jozef

Terugblik Kindernevendienst en Gezinsviering 2021

In het begin van 2020 gingen we met de kindernevendienst bezig met het verhaal van ‘De Ark van Noach’. In de gezinsviering van 21 februari lazen we hoe Noach met God de schepping en de dieren redt. We proberen de kinderen met deze verhalen het respect voor de natuur bij te brengen en praten over de ‘duurzaamheid’ van de aarde.

Met Palmpasen was er een kindernevendienst waarbij de kinderen met Aram en Paulien een Palmpasenstok gingen maken. De kinderen gingen na de viering met de Palmpasenstokken in een kleine processie door de pastorietuin. Vanwege de Corona-maatregelen was dit niet mogelijk om in de kerk te doen. Evadien en Nel liepen voorop en zongen een mooi intocht lied (van de intocht van Jezus in Jeruzalem).

In de Vastentijd werkte we in de kindernevendienst aan het project ‘Het trouwe ezeltje’. Tijdens de gezinsviering met Pasen voerden de kinderen met Tea, Paulien en Aram een poppenkast-spel op van ‘Het trouwe ezeltje’. Tijdens de Veertigdagentijd hadden de kinderen verhalen gehoord over het ezeltje en hadden zij met de leidsters de poppenkast, de decors en de poppen zelf gemaakt! Het ezeltje, dat Jezus had gedragen met Palmpasen, vertelde het lijdensverhaal van Jezus.

Na de Paasviering gingen
we eieren zoeken in de tuin.

In mei vierden we Sint Jozef in onze kerk.
Sint Jozef is de patroonheilige van onze kerk.
Elisa ging met de kinderen tijdens de kinder-
nevendienst mooie ‘Jozef-lelies’ maken.
Jozef wordt vaak afgebeeld met een witte
lelie. Het symbool van licht en reinheid.

Op 26 september hadden we viering voor ‘jong en oud’ , waarbij speciaal jonge ouders en hun kinderen werden uitgenodigd. Het thema van de viering was ‘Wie hoort erbij?’ Pastoor Jellema en de leden van de werkgroep gingen in gesprek met de kerkgangers aan de hand van stellingen. De vraag was o.a.: ‘Is de kerk alleen voor oude mensen?’ Daar was men het natuurlijk niet mee eens. De kerk is voor iedereen!

Na de viering van 26 september 2021
hadden we een gesprek met de jonge ouders, over wat wij kunnen betekenen voor elkaar in de geloofs-opvoeding van jonge kinderen.
Er is een Whatsapp-groep aangemaakt (om te weten wanneer men deelneemt aan activiteiten).

In november hebben we het bij de kindernevendienst gehad over de Kerst: ‘Een feest voor iedereen’. In de Advent begonnen we vol goede moed aan een decor voor een toneelstuk.
Helaas konden we het toneelstuk niet door laten gaan vanwege een nieuwe lockdown in december 2021. Daarom gingen we de parochianen aan het werk zetten. Elke zondag van de Advent was er een opdracht: ‘Maak een engel’, ‘Kleur een tekenplaat’, ‘Maak een kaarsje’, “Maak een kersthanger’, ‘Maak een gedichtje’.
Er waren veel bijdragen van parochianen en op Eerste Kerstdag bij de viering voor ‘jong en oud’ werd een prijswinnaar bekend gemaakt.

Tijdens de viering werd op de beamer het toneelstuk ‘De ezel en de os’ van de kinderen (een poppenkast) getoond met Tosja als verteller.

  • Aram, Colinda, Elisa en Tea, werkgroep kindernevendienst
  • Aram en Paulien, werkgroep gezinsviering (voor jong en oud)

2020

Kinderen Jozef

Terugblik Kindernevendienst 2020

Op zondag 2 februari vierden we in de gezinsviering met pastor Myriam ‘Maria Lichtmis’ met veel lichtjes in de kerk.

In het begin van 2020 gingen we bezig met het project voor de Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’. En we lazen verhalen over aartsvader Abraham in de woestijn. We gingen naar aanleiding van het verhaal van Abraham tentjes maken, omdat Abraham en zijn familie in tenten woonden.

Tijdens de lockdown in het voorjaar konden we niet samen komen…. Wij gingen via de Nieuwsbrief thuis verder met activiteiten voor de kinderen.  We maakten een mooie compilatie van foto’s van de Palmpasenstokken.

Eind juni konden we weer samen komen in de pastorie voor de kindernevendienst. We doen vaak spelletjes die met Bijbel en de betekenis in het daagelijks leven (waarden en normen) te maken hebben.

In oktober vierden wij Dierendag en St. Franciscus. We hebben toen grappige dieren gemaakt in een mobiel van gerecycled materiaal. We hebben het gehad over duurzaamheid. We moeten zuinig zijn op de schepping. Plastic is afval dat de natuur vervuild en schade brengt aan dieren.

In november hebben we een appelboom geplant in de pastorietuin. De boom staat symbool voor het delen van de vruchten van de aarde. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van ons hard werken!

Het adventsproject was ‘Delen met anderen’. Op Eerste Kerstdag hadden we een mooie gezinsviering!  We hadden bij de kindernevendienst kleine kerststalletjes gemaakt en deze hebben we naar oudere mensen gebracht die door de corona-maatregelen thuis zitten.

Kom je ook meedoen in 2021??

Aram, Colinda, Elisa, Tea en Paulien